Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Danmark krænker menneskerettighederne

Source:www.modkraft.dk
Author:Ole Poulsen
Date:18/10-2005

Institut for Menneskerettigheder offentliggjorde den 12. oktober 2005 en Hvidbog om ægtefællesammenføring i Danmark. Instituttet, der er oprettet af regeringen i 2002, konkluderer at den administrative praksis af familiesammenføringsreglerne i Danmark krænker menneskerettighederne på en række områder.

Institut for Menneskerettigheder (IMR) udgav sidste år en rapport, som i lighed med den nye rapport fastslog, at Danmark overtræder menneskerettighederne. Rapporten fra 2004 byggede primært på en teoretisk gennemgang af reglerne. Denne gang fokuserer instituttet på hvordan reglerne bliver administreret i praksis af udlændingemyndighederne.

46 sager
Rapporten består af en samling af 46 konkrete sager om ægtefællesammenføring Danmark. Sagerne har relation til 24-årsreglen, tilknytningskravet, forsørgelseskravet, proformaægteskaber, flygtninges adgang til ægtefællesammenføring samt sager om par, der har følt sig nødsaget til at flytte til Sverige for at opretholde et familieliv.

Reglerne om ægtefællesammenføring er så komplicerede, at man ikke på grundlag af selve lovteksten kan regne udfaldet af en sag ud. Dette alene er en krænkelse af de menneskeretlige principper om klarhed og åbenhed i lovgivningen. Derudover indeholder Hvidbogen eksempler på sager, der efter IMR’s vurdering krænker retten til familieliv og forbudet mod diskrimination.

Økonomisk diskrimination
Nogle af rapportens eksempler på diskrimination er mennesker, der får afslag på at få deres ægtefælle hertil, fordi de har en lav indkomst. Det er uberettiget diskrimination på grund af dårlig økonomi. Andre eksempler er folk, der først har fået dansk statsborgerskab i en senere alder, og derfor har sværere ved at slippe fri af det såkaldte tilknytningskrav end ’fødte’ danskere. Det mener instituttet er diskrimination i forhold til, at ’hvide’ danske statsborgere ikke har samme problemer.

Selvom rapporten kun omfatter 46 sager, hvoraf 7 havde klare menneskerettighedskrænkelser, så er disse konkrete sager en bekræftelse af instituttets rapport fra sidste år, der konkluderede at selve lovgivningen var i strid med menneskerettighederne. Nu er det dokumenteret, at også administrationen af den danske udlændingelovgivning resulterer i konkrete menneskerettighedskrænkelser.

Leder af Institut for menneskerettigheder, Birgitte Kofod Olsen, opfordrer folk, der er blevet krænket, til at lægge sag an mod udlændingestyrelsen, der hører ind under "integrationsministeriet".