Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Mere magt til EU - flere lobbyister

Source:www.arbejderen.dk
Date:25/08-2005

Udsigt til Euro? Et nyt EU-direktiv kan betyde tab eller gevinst af tusindvis af euro - derfor er industrien klar til at true og klæde sig ud for at påvirke EU-politikerne.

I en lille firkant på fire kvadratkilometer tages der i det skjulte store beslutninger, for eksempel om hvad du putter i munden til daglig og hvor mange kemikalier du skal omgives af, når du bader, børster tænder eller cykler i byen.

Det såkaldte 'Europa-område' ligger i Bruxelles og rummer de fleste af de over 1000 faste lobbykontorer som ligger næsten klods op af politikernes arbedsplads i kommissionen og parlamentet.

Gennem de sidste to årtier har EU`s hovedstad Bruxelles virket som en magnet på industriens lobbygrupper. Årsagen er den større magt, som EU-kommissionen, EU-parlamentet og andre EU-institutioner har opnået som resultat af en serie af nye EU-traktater.

Det er ikke for sjov, at industrien bruger millioner på at have lobbyister gående i magtens korridorer i EU`s hovedkvarter.

Og arbejdet bærer frugt...

Lobbyisterne i Bruxelles bliver ofte beskrevet som 'blødere' og mere kompromissøgende, end deres amerikanske kolleger i Washington.

- Men i virkeligheden er forskellene overdrevne og forskellene mindskes hastigt. Industrierne i EU udviser nemlig mere og mere aggressive strategier i deres lobbyvirksomhed, deriblandt trusler om udflytning af produktion og andre skrækkampagner, fastslår Olivier Hoedeman til tidsskriftet Global Økologi.

Han er forskningskoordinator ved den uafhængige hollandske forskningsgruppe, Corporate Europe Observatory.

Lobbyisterne beskriver selv deres angrebsstrategi som en 'kanonbåds-strategi'. Det er skiftet til højre-regeringer og Lissabonaftalens ideer om at EU skal være verdens mest konkurrencedygtige magt, som har skabt grobund for lobbyisternes nye offensiv, vurderer Olivier Hoedeman

- I foråret 2004 fik EU`s arbejdsgiverforening (UNICE) og den mest magtfulde lobbygruppe i EU, European Roundtable of Industrialists, indført, at EU skal foretage såkaldt 'vurdering af indvirkning på handelsvilkår' for alle eksisterende og nye EU-love, fortæller Olivier Hoedeman.

Cirka 50 procent af alle love og regler i de 25 medlemslande i EU er i dag baseret på EU-beslutninger. På miljøområdet er det sandsynligvis over 80 procent.

Mere end 15.000 lobbyister arbejder på fuld tid med at påvirke EU`s institutioner. Over 70 procent af EU`s lobbyister repræsenterer de store virksomheder. Mens mindre end ti procent taler NGO`er og fagforeningernes sag.

Bruger dækadresser
De store lobbygrupper opererer ofte fra 'dækadresser'. Sådan en findes der på adressen Avenue de Cortenbergh 118, midt i 'Europa-firkanten' Bruxelles. Den fem-etagers bygning huser adskillige firmaer og lobbygrupper. Men de skjuler sig under navne som giver indtryk af at de er en slags akademisk analyseafdeling eller en miljøorganisation.

En af dem kalder sig 'Bromine Science Environment Forum' (BSEF). Bag det uskyldige, grønne og videnskabelige navn gemmer sig en kampagnegruppe startet af PR-giganten Burson-Marsteller på vegne af de kemi-virksomheder som producerer de giftige bromerede flammehæmmere som bruges i mange elektroniske apparater.

Alle ansatte på BSEF-kontoret er i virkeligheden ansat af Burson-Marsteller. Målet er at kæmpe imod ethvert politisk forsøg på at forbyde deres giftige produkter.

Åbenhed - Ellers tak
På trods af lobbyisternes voksende magt, kan de frit arbejde uregelret i Kommissionens og Parlamentets gange.

Lobbyisterne arbejder bedst i det skjulte. Hidtil er ethvert forsøg på, blot at få et overblik over hvilke virksomheder der sidder i hvilke lovforberedende grupper eller se en dagsorden til deres lukkede lobbymøder, blevet fejet af bordet.

Sådan et lukket og hemmeligt system findes der ikke engang i USA. Her er lobbyisterne forpligtet til at lade sig registrere og indberette, hvilke områder de arbejder med og hvor mange penge de modtager.

- Dette har ikke dæmpet virksomhedslobbyismens styrke i USA, hvor politikernes afhængighed af kampagnemidler fra virksomheder er dybt problematisk og udemokratisk. Alligevel sikrer disse love en grad af gennemsigtighed, som ikke findes i Europa, konstaterer Olivier Hoedeman.

Det eneste EU-parlamentet kan tilbyde, er en liste over de mere end 5000 lobbyister, som har adgangstegn til parlamentsbygningen. Listen omfatter kun navn og organisation.

Ikke alle EU-institutioner er så 'åbne'.
- EU-kommissionen har traditionelt været mindre gennemsigtig og næsten fjendtligsindet over for forslag om regulering af lobbyisme.

Industrien har endda nedsat en lobbygruppe med det ene formål at forhindre enhver form for regulering af lobbyvirksomhed. Lobbyen kalder sig for 'Society for European Affairs Professionals'.

De folkelige og demokratiske bevægelser organiserer sig også. Mere end 130 europæiske organisationer har igangsat en kampagne, hvor de kræver indsigt i de magtfulde lobbygruppers arbejde.

Men Olivier Hoedeman gør sig ingen illusioner.

- Lovgivning om åbenhed og gennemsigtighed vil naturligvis ikke betyde en afslutning på virksomhedernes store magt i forbindelse med beslutningsprocessen, men det vil være et nødvendigt skridt i den retning.

Lobbyvælde
Den ulykkelige kendsgerning er, at mange industrilobbyister først og fremmest arbejder for at svække progressive politiske forslag. Deres forslag resulterer i et vedvarende pres på EU`s miljø- og sundhedslovgivning, advarer Oliver Hoedeman:

- Den konklusion at EU er i fare for at blive et lobbyvælde, er ikke alene baseret på mængden af lobbyister, men også på den politiske kultur som er opstået og som placerer virksomhedslobbyisterne nær ved magtens centrum. Det har aldrig været meningen, at demokrati skulle være en proces med tomandsmøder mellem professionelle lobbyister og beslutningstagere.