Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

De danske medier lyver om krigen i Irak

Source:www.arbejderen.dk
Date:25/10-2005

I al hemmelighed har det britiske forsvarsministerium fået foretaget en meningsmåling i Irak, for at afdække befolkningens holdning til den US-ledede besættelsesmagt. Undersøgelsen dokumenterer, at den væbnede modstandskamp mod besættelsestropperne nyder massiv opbakning i den menige irakiske befolkning: 45 procent af irakerne støtter den væbnede modstand. I det sydlige Irak, hvor britiske og danske soldater opholder sig, er det hele 65 procent.

Det er tal, som ikke giver nogen logik, hvis amerikanske, britiske og danske soldater virkelig kommer som befrierne, der garanterer demokrati og frihed. De giver derimod mening, hvis man trænger bagom det manipulerede mediebillede og ser den nøgne virkelighed: en brutal besættelsesmagt, der ikke kun har tilsidesat ethvert demokrati, men også benytter sig af tortur og folkemord - som vi så det i Falluja. Samtidig med disse opsigtsvækkende tal, tikker en anden nyhed ind: Stadig flere danske soldater kommer hjem fra tjeneste i Irak med svære psykiske lidelser. Ifølge Forsvarsministeriet er der dobbelt så mange psykiske efterreaktioner på det tredje hold soldater, der kom hjem i august 2004, i forhold til tidligere hold. Set i lyset af den politiske udvikling i Irak, hvor otte ud af ti irakere er direkte imod besættelsesmagten, er disse reaktioner hos danske soldater fuldstændig logiske. Det er uden tvivl altid psykisk hårdt at være i krig. Men det er specielt hårdt, hvis man er rejst til Irak i dén tro, at man skulle hjælpe lokalbefolkningen mod kriminelle bander, og i stedet må indse, at man er brik i en ulovlig og brutal besættelse, at man er hadet og foragtet af den menige iraker, og det ikke tjener nogetsomhelst retfærdigt formål at sætte livet på spil i denne krig.

En soldat fik ikke kun skader. Han blev dræbt. Bjarke Kirkmand. Nu står hans far frem og fortæller, hvorfor dét, at sønnen bliver dræbt som brik i en ulovlig krig, blot gør smerten endnu mere uudholdelig. Faren, Johan Kirkmand, sætter ord på denne meningsløshed, som Cindy Sheehan - mor til en dræbt amerikansk soldat - har gjort det i USA. Og han har en klar appel: de danske soldater skal hjem nu. Der er alt mulig grund til at tage denne stærke opfordring og bringe den videre ud i den danske befolkning. Johan Kirkmands appel kan være med til at give fredsbevægelsen ny energi og kraft. Den modstandskamp, som føres af det irakiske folk mod besættelsesstyrkerne er fuldstændig legitim og nødvendig. Ansvaret for, at det også koster danske soldater deres helbred og liv, ligger entydigt hos det flertal i det danske folketing, som har sendt dem derned.