Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

20 pct. sidder på 80 pct. af jordens rigdomme

Source:www.arbejderen.dk
Author:m.j.
Date:31/08-2005

Verden er mere polariseret i dag end for ti år siden på trods af en markant økonomisk udvikling.

Det er en af konklusionerne i en ny rapport, som FN netop har udsendt op til det særlige topmøde i midten af september.

Her skal der gøres status på udviklingen siden det sociale topmøde i København i 1995. Det er samtidig fem år siden, at FN vedtog en stribe målsætninger om at halvere fattigdommen i verden i 2015.

Udviklingen er imidlertid gået den stik modsatte vej, viser rapporten. De rige er blevet rigere og de fattige fattigere.

En milliard mennesker sætter sig på 80 procent af verdens bruttonationalprodukt, mens de sidste 20 procent går til fem milliarder mennesker.

Økonomisk vækst, privatiseringer og markedsreformer har ikke skabt mere social og økonomisk lighed, viser rapporten. Det er ellers den kurs, som ligger bag den danske regerings politik for udvikling.

'En udviklingsstrategi, der alene fokuserer på økonomisk vækst og generering af indkomst er ineffektiv og fører til en ophobning af rigdom hos de få og uddyber fattigdommen for de fleste', konkluderer rapporten.

Den meget skæve fordeling af værdierne undergraver stabilitet og demokrati. Det vil føre til flere nationale og internationale konflikter, mener FN-rapporten, der er udarbejdet af FN`s afdeling for økonomiske og sociale aflærer, DESA.