Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

JP lagde en fælde for muslimerne

Source:www.enhedslisten.dk
Date:02/11-2005

Fra Enhedslisten Århus

Vi vil ikke forholde os til det rimelige i, om man generelt kan føle sig krænket af sådanne billeder. Men vi vil til enhver tid forsvare folks ret til at protestere, hvis man føler sig krænket.

I den konkrete situation har vi fuld forståelse for harmen. For der er ingen journalistisk eller saglig begrundelse at bringe disse billeder. De eksisterer kun fordi JP har bestilt dem, og har derfor intet med bladtegnernes ytringsfrihed at gøre.

JP bringer disse billeder velvidende, at de vil krænke de danske muslimer. Men ikke nok med det - forhånelse var åbenbart selve formålet! For som JP`s kulturredaktør Flemming Rose skriver, må man i et verdsligt demokrati 'finde sig i spot, hån og latterliggørelse'.

Her afslører kulturredaktøren sin juridiske uvidenhed, da flere love direkte forbyder 'spot' og 'forhånelse'. Ikke kun blasfemiparagraffen, men også racismeparagraffen og injurieloven, som beskytter mod privat ærekrænkelse. Talrige retssager har været ført, fordi højreorienterede har følt sig krænkede over at blive kaldt racister - uden at JP i øvrigt har protesteret.

Vi finder det usmageligt, at landets største avis misbruger sit mediemonopol til at forhåne et udsat mindretal med ringe muligheder for at forsvare sig. Det kan ikke retfærdiggøres under dække af ytringsfriheden, da denne ikke inkluderer retten til 'spot' og 'forhånelse', hvilket den redaktionelle ledelse må være bekendt med.

Men da nogle muslimske repræsentanter stilfærdigt bad om en undskyldning en uge senere, fortsatte forhånelsen også i lederspalten. Her blev følelsen af krænkethed betegnet som 'påtaget ydmyghed', det vil sige det er bare noget de finder på!

JP ved godt, at dette er usandt. Når bladet alligevel skriver det, giver det et fingerpeg om det egentlige ærinde: At fremprovokere nogle reaktioner fra muslimer, som man senere kan miskreditere og fordømme. Det vil sige bevidst at opbygge og uddybe et modsætningsforhold mellem folk med en muslimsk-arabisk og en oprindelig dansk baggrund.

Det er ikke anstændig journalistik. Det er en pusten til ilden, som vi kun kan opfatte som racistisk. Og det er ikke kun en lapsus fra bladets kulturredaktør - det er åbenbart sanktioneret af den ansvarlige redaktionelle ledelse.

JP må tage stilling. Så længe bladet fastholder, at muslimer i et verdsligt land skal 'finde sig i spot, hån og latterliggørelse' må bladet finde sig at blive kaldt racistisk.