Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Dødsyg og førtidspension? Glem det!

Source:www.arbejderen.dk
Author:He
Date:19/11-2005

Syge tvinges ud i ydmygende arbejdsprøvning og fleksjob, som de ikke kan klare - blot fordi kommunerne vil spare udgiften til førtidspension.

Det skriver lægen Ellen Ryg i en ny bog, 'Syge på tvangsarbejde.' Ellen Ryg har arbejdet som lægekonsulent i flere kommuner, og har senest arbejdet fem år som læge på en revalideringsinstitution. Indtil hun sidste år fik nok, og sagde sit arbejde op.

- Jeg har siddet med hundesyge mennesker, der er blevet henvist til arbejdsprøvning, fordi systemet var og er gennemsivet af den idé, at alle skal arbejde ligegyldigt hvad - en indstilling der fastholdes med en næsten besværgende aggressivitet, samtidigt med at tusinder forgæves søger arbejde, forklarer Ellen Ryg.

Hun mener, at kommunens sagsbehandlere alt for villigt giver efter for kommunalt og statsligt pres om at spare på førtidspensionerne, ved enten at lade hånt om de love der faktisk er, eller ved at fortolke paragrafferne så stramt og så bureaukratisk, at de mister deres mening.

Da refusionsordningerne blev ændret i 1998, skete det med den begrundelse at der skulle være en økonomisk gevinst for kommunerne for at skaffe folk i arbejde i stedet for at pensionere dem.. Som reglerne er i dag, tjener kommunerne op til 5000 kroner om måneden ved at sætte folk i revalidering på ledighedsydelse frem for førtidspension., fordi kommunerne kun får refunderet 35 procent af udgiften til førtidspension, men 65 procent af udgifterne til ledighedsydelse.

Det giver en månedlig gevinst for kommune på op til 5000 kroner for hvert afslag på førtidspension. Men Vagn Ry Nielsen, formand for Kommunernes Landsforenings Socialudvalg, afviser, at kommunerne giver afslag til folk, der burde tilkendes førtidspension.

-Vi er økonomisk meget presset, men vi fifler ikke for at spare penge, siger han til dagbladet Information.

I Folketinget er flertallet åbenbart af en anden mening. S, SF, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og de Radikale mener, at der skal ændres på satserne, så kommunerne ikke har økonomisk interesse i uhensigtsmæssige afgørelser. Der er dog ikke helt enighed om hvordan.

Ellen Ryg gennemgår i sin bog fire tilfælde, hvor personer efter hendes lægelige vurdering burde være tilkendt førtidspension, men hvor de i stedet blev sendt i arbejdsprøvning: En havde kræft og rygproblemer, en anden en alvorlig hjertesygdom, en tredje psykiske problemer og en fjerde kronisk dårlig skulder. Hun vurderer, at det i flere tilfælde kan være livsfarligt at sende syge ud på arbejdsmarkedet, og håber med bogen at kunne 'provokere til en vis besindelse af systemet.'

Ellen Rygs bog, 'Syge på tvangsarbejde,' er udgivet af forlaget Gyldendal.