Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Modstand mod overvågning vokser

Source:www.arbejderen.dk
Author:s.k
Date:11/09-2005

Modstanden mod EU`s forslag om at overvåge foreninger i alle EU-lande, som led i terrorbekæmpelse, møder nu voksende modstand.

I Institut for Menneskerettigheder er man chokeret over EU-kommissionens udspil. Og Instituttet har derfor nu taget initiativ til at samle alle NGOére i Danmark i en fælles protest mod forslaget.

- EU-kommissionen fremstiller det som om, at det kun er en lille gruppe NGO'ere, der vil blive ramt af denne statslige terrorovervågning. Men sandheden er, at det vil ramme alle NGO'ere, for det vedrører jo alle NGOére, der har mulighed for at samle penge ind. Det betyder, at enhver foreninger - stor eller lille, landsdækkende eller lokal- skal registreres i den statslige overvågningsbase, siger Mandana Zarrehparvar fra Institut for Menneskerettigheder til Arbejderen.

- Vi mener også, at forslaget vil antaste NGOernes politiske uafhængighed. I Danmark har vi en tradition for, at NGO'ere er en slags vagthunde i samfundet og overfor staten. Men med dette forslag, bliver staten pludselig en overmyndighed over NGO'erne, forklarer Mandana Zarrehparvar.

- Der er en meget stor risiko for, at staten vil komme til at misbruge den store magt, som den får på området til politisk kontrol. Forslaget fremsættes angiveligt for at beskytte os mod terrorister, men det er i realiteten et meget dramatisk overgreb.

Også fra Vagn Greve, der er professor i strafferet, lyder der en skarp advarsel om følgerne af EU`s forslag:

- Der er jo ingen ordentlige mennesker, der drømmer om at støtte terrorister. Og jeg frygter, at en så omfattende mistænkeliggørelse, som EU-kommissionen lægger op til med det her forslag, vil jage folk væk fra at arbejde i foreninger og organisationer. Arbejde, som har stor samfundsmæssig værdi. Det er et meget betænkeligt tiltag, siger Vagn Greve til Arbejderen.

Mødet for alle NGO'ere, der vil deltage i protest mod EU's forslag om overvågning af foreninger afholdes onsdag d. 14. september, kl. 14, hos Institut for Menneskerettigheder, Vilders Plads 8H, lokale 'Nordskov'.