Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Torturofre SKAL lære dansk

Source:www.dr.dk
Date:09/12-2005

Regeringens og Dansk Folkeparts nye aftale og ændrede regler for at søge om dansk statsborgerskab kommer til at ramme flygtninge, der har været udsat for tortur. Det mener Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre. Aftalen betyder, at også torturofre, der lider af kronisk posttraumatisk stress syndrom, skal leve op til sprogkravene og ikke har mulighed for at få dispensation.

Posttraumatisk stress
En stressreaktion man kan få efter voldsomme oplevelser, fx naturkatastrofe, krigshandlinger, voldtægt, vold, incest og tortur. Alle kan bukke under for denne stressform. Viser sig ved personligheds- og adfærdsændring Andre symptomer er hjertebanken, angst, aggression, depression, søvnbesvær og svedeture. Der findes ikke en enkelt fuldt ud effektiv behandling. Der anvendes typisk kombination af samtaleterapi og medicinering. Ca. 1/3 af tilfældene ender som kronisk personlighedsændret adfærd.

Mister evnen til at lære nyt
Socialrådgiver Mette Blauenfeldt fra Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre siger, at nogle mennesker der har dette syndrom blandt andet mister evnen til at lære nyt. - Nogle af de mest medtagede torturoverlevere kan simpelthen ikke lære dansk. Det er ikke fordi, de ikke vil, eller ikke gider, eller ikke har tid, de kan simpelthen ikke, siger Mette Blauenfeldt.

Overrasket over aftale
Rehabiliterings- og Forskningscenter for Torturofre er desuden overrasket over aftalen, fordi centret så sent som den 3. november aftalte med Indfødsretsudvalget i Folketinget, at der skulle udarbejdes forslag til, hvordan torturofre kan dispenseres for sprogkravet. Cirka en tredjedel af de flygtninge, der får asyl i Danmark, har været udsat for tortur. Af dem er en lille del så hårdt medtaget, at de har fået varige psykiske skader.