Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Jo rigere du er desto mere boligstøtte kan du få

Source:www.dr.dk
Date:09/12-2005

Der er flest penge i boligstøtte til den rigeste tiendedel af Danmarks befolkning. Det viser en vismandsrapport, der sammenregner alle direkte og indirekte boligstøtteordninger og skatteordninger. - De højeste indkomster får flest offentlige kroner samlet set på boligområdet. Der er ikke mange andre offentlige overførsler, der har den profil, siger kontorchef i Det Økonomiske Råd, økonom John Smidt.

Uligheden er blevet større
Den rigeste tiendel fik således 23.100 kroner om året i offentlig støtte i 1999. De fattigste måtte nøjes med 8.800 kroner om året. Tallene ligger til grund for Velfærdskommissionens nye rapport. Siden 1999 er uligheden mellem rig og fattig kun blevet større, mener John Smidt. - Det er mit bud, at skattestoppet har gjort profilen skævere. Loftet over huslejerne er selvfølgelig blevet mere værd i takt med, at huspriserne er steget, men det kan næppe opveje skattestoppet, siger John Smith.

Mere i løn - højere boligskat
Det er skattefordelene ved ejerboliger, der betyder, at de rigeste får mest i offentlig støtte. Men selv om man hæver boligskatten, som Velfærdskommissionen foreslår, bliver den offentlige støtte ikke nødvendigvis mere lige. Der skal dog alligevel ske reformer, mener John Smith. - Hvis man sænkede topskatten og hævede boligskatten, ville det ikke betyde noget for de højest lønnede boligejere, højt lønnede lejere ville ligefrem tjene på det, mens lavtlønnede i ejerboliger - det kunne være pensionister - ville sætte til. Det kan ikke lade sig gøre at gennemføre skatteændringer uden at ændre på fordelingen. Men en ændring af beskatningen fra løn til boliger ville give en - fra en økonoms synspunkt - mere hensigtsmæssig beskatning, siger John Smith.