Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

De danske medier skal underlægges yderligere statskontrol

Source:www.enhedslisten.dk
Date:09/12-2005

Enhedslisten stiller sig uforstående overfor, at Socialdemokratiet og Radikale Venstre er gået med i et forlig om lokalradio og TV, som betyder færre lokale medier og mere centralisering af mediestrukturen i Danmark. Det giver bange anelser forud for de kommende medieforhandlinger.

Per Clausen, der er medieordfører for Enhedslisten, udtaler:

- Forliget fjerner enhver lokal og kommunal indflydelse på, hvordan den fremtidige mediesituation skal være i lokalområderne til fordel for en stærk centralisering af magt og bemyndigelse hos Kulturministeren.

- Forliget indeholder ikke nogen økonomisk oprustning af tilskuddene til de lokale græsrodsradio- og Tv-stationer efter flere års udsultning. I stedet indføres der tilskudsregler, som vil betyde forringelser for en række lokale radio- og tv-stationer.

- Ikke mindst den nye regel om at genudsendelser ikke indgår i beregningstilskuddet for stationerne har stor negativ betydning og vil formentlig blot betyde, at der vil blive udfoldet store bestræbelser på at pakke genudsendelser ind i småkorrektioner og nye datoangivelser.

- Forliget fjerner også must-carry-bestemmelserne for lokal-tv. Hermed får mange borgere ikke længere mulighed for at se den lokale Tv-station. De lokale Tv-stationers æterbårne sendetidspunkter vil fortsat være placeret mellem 9 og 12 om formiddagen, som der hverken er mange seere til eller perspektiv i.

- Forliget understreger, at Socialdemokraterne og Radikale Venstre er villige til at sælge sig selv uhyre billigt. Forliget indeholder reelt ikke nogen forbedringer i forhold til regeringens lovforslag. Derfor giver det anledning til stor bekymring forud for forhandlingerne om et medieforlig starten af 2006.