Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Regeringen fører Danmark tilbage til en tilstand, der minder om 1930

Source:www.enhedslisten.dk
Date:09/12-2005

Regeringen er blevet enig med Dansk Folkeparti om, at man for fremtiden skal være selvforsørgende for at få dansk statsborgerskab. Aftalen indebærer bl.a., at ansøgere skal have arbejdet i fire ud af de seneste fem år, før de søger statsborgerskab. Desuden indføres skærpede danskkrav og en indfødsretsprøve, som indvandrere skal bestå.

Jørgen Arbo-Bæhr, der er Enhedslisten udlændingeordfører, udtaler om denny e aftale:

- Regeringens aftale med Dansk Folkeparti om indfødsret vækker minder om en tid, hvor magthaverne ikke ønskede stemmeret til den fattige pøbel.

- Adgangen til indfødsret giver udlændinge beskyttelse og rettigheder i samfundet. Uden indfødsret er der ingen stemmeret til folketinget, og ingen ligeværdig beskyttelse af personernes rettigheder. Derfor er det helt uhørt, at denne rettighed skal afhænge af, om du er selvforsørgende eller ej.

- Det vidner om et menneskesyn, der ligger tilbage i trediverne, hvor folk på fattighjælp ikke havde stemmeret. Den lovgivning er for længst blevet afskaffet, og det virker helt formørket at indføre den igen.