Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Regeringen er ligeglad med de fattige som der kommer flere og flere af

Source:www.arbejderen.dk
Author:Roc
Date:12/12-2005

Et stigende antal kvinder ved ikke, hvordan de skal skaffe penge til mad til børnene sidst på måneden. Der er blevet flere fattige i Danmark, og de har fået det dårligere gennem de sidste fire år.

Det er konklusionen i den rapport, som Socialforskningsinstituttet (SFI) offentliggjorde tidligere på ugen i skyggen af rapporten fra regeringens Velfærdskommission.

-Vores rapport giver et her og nu billede af fattigdommen i Danmark set med de frivillige organisationers øjne. Organisationerne har svaret på en række spørgsmål, ud fra den viden de har via kontakten til deres egne målgrupper, forklarer Niels Ploug, forskningschef ved SFI, til Arbejderen.

51 frivillige organisationer, der dagligt møder samfundets svageste, blev opfordret til at komme med deres vurdering af udviklingen for udsatte grupper som hjemløse, misbrugere, prostituerede og enlige forsørgere set over de sidste fire år. Det benyttede 32 organisationer sig af, og deres svar er ikke til at tage fejl af.

Ingen af de medvirkende organisationer mener, at det går bedre end for fire år siden. 66 procent mener, at det går 'lidt dårligere' eller 'dårligere' for de personer, der kommer og beder om hjælp. Specielt slemt står det til for de hjemløse og gruppen af dårligt stillede familier, ikke mindst de enlige mødre.

Flere af frivillig-organisationerne peger på stramningerne i kontanthjælpen og indførelsen af starthjælp til flygtninge som en direkte årsag til udviklingen.

Ikke nok med at nogle grupper er blevet fattigere. Antallet af brugere er også steget i de fleste af de målgrupper, som de adspurgte organisationer arbejder med. Endelig viser det sig, at brugerne 'nu har mere sammensatte problemer'. Det gør sig også gældende for de målgrupper, hvor antallet af brugere er faldet.

Rapporten har fået Preben Brandt, formand for Rådet for Socialt Udsatte, til at kræve stramningerne i kontanthjælpen fjernet.

- Det eneste rigtige er at sige: nu er det prøvet. Det har været en misforståelse, og det må stoppe. Vi må gå andre veje, siger han til Politiken.

Det var socialminister Eva Kjer Hansen, der foranledigede undersøgelsen. Hendes første reaktion var da også, at resultatet var 'bekymrende'. Da der senere lød andre toner fra Anders Fogh Rasmussen rettede socialministeren ind til højre. Hun gengav nu næsten ordret sin partifælles udlægning af SFI-undersøgelsen.

- Jeg mener ikke, man kan bruge rapporten til at påstå, at de svageste i Danmark generelt har fået det dårligere, siger hun til Ritzau.

Reaktionerne fra frivillig-organisationerne på den udmelding er ikke udeblevet. Flere af dem har givet udtryk for, at ministeren befinder sig i en helt anden verden end eksempelvis den enlige mor.

Nu har Eva Kjer Hansen weekenden til at tænke over sine udtalelser. På mandag har SF kaldt ministeren i samråd i Folketingets socialudvalg, hvor hun skal forklare sig.