Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Terrorovervågning er grundlovsstridig

Source:www.modkraft.dk
Author:s.k.
Date:14/09-2005

I dag er der møde for alle NGO'er, der vil protestere mod EU-kommisisonens forslag om at terror-overvåge foreninger. Mødet er indkaldt af Institut for meneskerettigheder.

En af de foreninger, der sender en repræsentant til mødet, er Folkebevægelsen mod EU:

-Vi besluttede på vores forretningsudvalgsmøde i weekenden, at vi vil gøre alt for at forhindre, at dette forslag bliver vedtaget. Og vi har puslet med planer om at tage initiativ til en bredere fælles modstand. Men nu vil vi da bakke op om det initiativ, der allerede er taget, så modstanden kan blive samlet i ét netværk, fortæller Lave Knud Broch, der er kampagnekoordinator for Folkebevægelsen, til Arbejderen.

Folkebevæglesen mod EU vil arbejde for, at der rejses en retssag mod den danske regering, hvis EU-kommissionens forslag skulle blive vedtaget trods den massive modstand.

-En vedtagelse af direktivforslaget vil være på kant med grundlovens paragraf 78, der beskytter foreningsfriheden, siger Ole Krarup, der er professor i jura. Andre eksperter har peget på, at EU-forslaget også er i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention.

Også foreningen Oprør sender en deltager til mødet i dag.

-Vi har sendt ud over vores eget netværk i Oprør og opfordrer kraftigt til, at man støtter op om dette initativ, siger Patrick Mc Manus til Arbejderen.

Sidste frist for at afgive protester over EU-Kommissionesn forslag - i form af høringsssvar - er på mandag d. 19. september.

En række foreninger har allerede udarbejdet en fælles protestskrivelse. Det er blandt andet LO, FTF, Mellemfolkeligt Samvirke, Dansk Røde Kors og Red Barnet. I brevet hedder det blandt andet: ' Forslaget vil være et anslag mod de historiske traditioner i et levende dansk civilt samfund, og vil vil protestere mod ethvert forsøg på at sætte et stort antal civile organisationer under mistanke for at samarbejde med terorrister'.

Mødet i dag afholdes kl. 14, på Wilders Plads, 8H, lokalet 'Nordskov'.