Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Enhedslisten bag et flertal i folktinget om afskaffelse af kontanthjælpsloftet

Source:Enhedslisten
Date:14/12-2005

Alle partier udenom regeringen har nu udtalt sig mod det gældende kontanthjælpsloft. Dermed bør der være flertal for forslaget fra Enhedslisten om en afskaffelse af kontanthjælpsloftet. Et forslag, der bliver førstebehandlet på torsdag.

Jørgen Arbo-Bæhr, Enhedslistens arbejdsmarkedsordfører, siger:

- Det er godt, at et flertal nu har forstået, at kontanthjælpsloftet ikke får flere i arbejde, men blot gør folk fattigere.

- Jeg ser derfor frem til, at Enhedslistens forslag får opbakning fra et flertal i folketinget. Jeg vil i hvert fald gøre, hvad der er muligt for at holde flertallet fast på, hvad de tidligere har sagt.

- Regeringens lille åbning for at friholde psykisk syge fra kontanthjælpsloftet er godt nok et fremskridt, men langt fra nok. Det vil betyde, at der stadigt vil være mange af dem, der ikke kan få et arbejde, som rammes af loftet. Det ved beskæftigelsesministeren godt. Men han er tilsyneladende ligeglad med, at næsten 20.000 mennesker er blevet fattigere, på grund af loftet.