Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Massedemonstrationer imod krigen i Irak

Source:www.modkraft.dk
Author:Martin Lindblom/Monsun
Date:25/09-2005

Barn dræbt

Når krigsmodstandere verden over går på gaden den 24. september, sker det i en situation med stigende væbnet modstand mod besættelsesstyrkerne i Irak, et stigende antal skandaler og overgreb begået af besættelsesstyrkerne, et stigende antal indskrænkninger i de civile rettigheder i de vestlige demokratier og en stigende folkelig modstand mod krigen i en række af besættelsesstyrkernes hjemlande.

Arrangørerne af den amerikanske udgave af den verdensomspændende anti-krigsdag lørdag den 24. september, forventer, at op imod 100.000 mennesker vil deltage i demonstrationen i Washington DC.

Dels fordi den falder sammen med protester mod årets møder i Verdensbanken og Den Internationale Valutafond, men især fordi den folkelige opbakning til den USA-ledede krig i Irak er rekord lav.

Ifølge den seneste meningsmåling foretaget af USA Today, CNN og Gallup er 67 procent af de adspurgte utilfredse med præsident Bush’ håndtering af krigen. Det er det højeste antal siden krigens start i marts 2003.

Omring Det Hvide Hus
Den tre dage lange fredsfestival, der byder på både marcher, workshops og koncerter, skal efter planen ende med, at demonstranterne omringer Det Hvide Hus og forlanger at komme til at tale med præsidenten. Og selvom der er lagt op til en fredelig, ikke-voldelig protest, forbereder mange demonstranter sig på at blive arresteret. Af samme grund har mange af dem deltaget i ikke-volds træning op til weekendens aktioner.

På hjemmesiden for den New York-baserede gruppe United for Peace & Justice erklæres for eksempel solidaritet med aktivister, der eventuelt deltager i ikke-voldelige aktiviteter, der »kan forstyrre byens trafik eller handelsliv«.

Lignende anti-krigsdemonstrationer er planlagt i San Fransisco og Los Angeles – og pro-Bush demonstranter forventer desuden omkring 10.000 deltager i en mod-demonstration i Washington.

Læs mere om den amerikanske mobilisering på Bloomberg.com

Læs om den stigende amerikanske krigsmodstand i artiklen »Opbakning til krig daler«

Soldater står af Og det er ikke bare den amerikanske civilbefolkning, der i stigende grad vender krigen ryggen. Efterhånden som de officielle amerikanske tabstal i Irak nærmer sig de 2.000, vokser antallet af soldater, der deserterer.

Pentagon vil ikke sætte tal på desertørerne, men indrømmer, at det drejer sig om mere end 5.000 soldater, der forsøger at blive militærnægtere, søger asyl i Canada og andre lande eller simpelthen forsvinder fra deres enheder, før de skal sendes til Irak.

Læs artiklen »De amerikanske desertører« på Modkraft

Krigens sande ansigt Samtidig byder efterhånden hver dag på nye skandaler, overgreb eller lignende i selve Irak. Tortur og »forsvindinger« af fanger, overgreb på og nedskydning af civilbefolkningen, sammenstød mellem vestlige allierede – som f.eks. da amerikanske soldater skød og dræbte italienske efterretningsofficerer – og sammenstød mellem besættelsesstyrker og irakiske myndigheder, som det skete i Basra for nyligt, er blot nogle af de mange historier, der trods massiv mediekontrol og forholdsvis få journalister i landet, langsomt siver ud af Irak.

På nuværende tidspunkt har mindst 26.054 civile irakere mistet livet siden invasionen i 2003, skriver den uafhængige organisation Iraq Body Count.

Samtidig opererer de væbnede irakiske modstandere af besættelsesstyrkerne tilsyneladende mere og mere uhindret. Så godt som dagligt sprænges olierørledninger i luften, irakiske politikere og embedsmænd likvideres og soldater fra besættelsesstyrkerne eller deres irakiske allierede slås ihjel.

Endelig kommer de mange rapporter og vidneudsagn i en række vestlige krigsførende lande, der beviser, at selve invasionen blev gennemtrumfet på et usandfærdigt grundlag, og at både befolkningerne, medierne og en del politikere i høj grad blev manipuleret a de ansvarlige arkitekter bag krigen, der af de fleste kritikere anses som FN-stridig.

Læs interviwet »Modstandens akilleshæl« på Kontradoxa

Læs artiklen »Annan: Irak-krigen var ulovlig«

Læs artiklen »Nye anklager mod Blair om Irak-løgn«

Læs artiklen »Fallujah: Død, vold og ødelæggelse« på Kontradoxa

Læs artiklen »Forsvundne fanger« på Modkraft

Læs artiklen »Den hemmelige britiske bombeaktion« på Modkraft

Overvågning og terrorpakker
Den officielle baggrund for invasionen af Irak rækker tilbage til terroraktionen den 11. september 2001 og den deraf følgende »krig mod terror«.

Den krig har ikke alene udløst et par angrebskrige siden, men har også ført til et stigende antal spektakulære og blodige terroraktioner i Europa.

Og som svar på både reelle og indbildte terrortrusler har vestlige regeringer gennemført en lang række indskrænkninger i de borgerlige rettigheder. Især indførelsen af officielle »terrorlister« og »terrorlovgivninger« har skabt debat og protester fra især menneskerettighedsgrupper og solidaritetsgrupper.

På EU-niveau indføres jævnligt nye stramninger, der skal gøre det nemmere for myndighederne at overvåge og kontrollere befolkningerne for på den måde at kunne forhindre forudse eller sikre en hurtig opklaring af terroraktioner.

Senest har et direktivforslag om registrering af samtlige foreninger i Europa vakt røre i specielt NGO-kredse.

I Danmark har især den bevidst provokerende forening Oprør skabt debat med sin officielle økonomiske støtte til de væbnede grupper FARC i Colombia og PFLP i Palæstina. Organisationer, der er opført på både den amerikanske og europæiske terrorliste, men som af mange betragtes som legitime befrielsesorganisationer.

Læs artiklen »EU: alle foreninger skal overvåges« på Modkraft

Læs artiklen »Ulydigheden spreder sig« på Modkraft


Demonstration i København den 24. september

Stop besættelsen af Irak
Danske tropper hjem, nu!
Nej til muslimhetz og racisme
Forsvar de demokratiske rettigheder
Nej til terrorlovgivning

Start kl. 12.00 fra Rådhuspladsen
Herfra til Christianshavns Torv

Talere på Rådhuspladsen:
Patrick Mac Manus, talsperson for Foreningen Oprør
Holger K. Nielsen, SF

Talere på Christianshavns torv:
Rina Dhahir, In media res
Jaleh Tavakoli, Enhedslisten
Ron Ridenour, Komiteen for et Frit Irak
Susanne Thorbek læser digte
Nicklas Burman fra Syndikatet synger et par sange
Arr.: Nej til krig


Læs kommentaren »Fjendens fjende og antikrigs-bevægelsen« på Kontradoxa

Besøg Nej Til Krigs hjemmeside

Besøg Iraqi Body Count

Besøg den amerikanske anti-krigsside Antiwar.com

Se Modkrafts link-oversigt over fredsgrupper

Se Tidsskriftcentrets linksamling »Imod besættelsen af Irak«