Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Modstanden imod dårlig behandling af muslimer vokser markant

Source:www.arbejderen.dk
Date:27/01-2006

Lægerne har talrige eksempler på, at menneskers psykiske tilstand forværres ved langtrukne uværdige sagsforløb. Men også almindelige indvandrere påvirkes af den langvarige stress-situation, de er sat i.

Der er fuld fart på lægernes underskrifter i disse dage. Krussedullerne sættes ikke under recepter, men derimod på underskriftsindsamlingen Læger siger fra.

- Vores egne erfaringer og videnskabelige undersøgelser viser, at den vedvarende diskrimination af etniske mindretal virker sygdomsfremkaldende og helbredsnedbrydende. Derfor har så mange praktiserende læger skrevet under, siger Mogens Elmer til Arbejderen.

Han er selv læge og en af initiativtagerne til underskriftsindsamlingen.

- Mange af os beskæftiger sig dagligt med torturofre og belastede asylansøgere. Vi har talrige eksempler på, at disse menneskers psykiske tilstand forværres ved langtrukne uværdige sagsforløb. Men også almindelige indvandrere påvirkes af den langvarige stress-situation, de er sat i. Manglende anerkendelse påvirker helbreddet, eksempelvis med højt blodtryk og dårlige nerver, påpeger Mogens Elmer.

Og underskrifterne skal ikke samle støv:

- De skal bruges til noget. Vi vil aflevere dem til Folketingets formand i et forsøg på at lægge et fagligt pres på politikerne for at få genetableret en fornuftig debat, understreger han.

Også præster, psykologer, forfattere og socialrådgivere har oprettet lignende netværk.

Præsterne, der juleaften prædikede imod tonen i udlændingedebatten, har ikke tænkt sig at stoppe deres aktion for, at næstekærligheden ikke kun gælder danskere. I det nye år vil de oprette en case-samling med arbejdstitlen 'skamstøtten'. Desuden vil de gerne samarbejde med de andre faggrupper, der har sagt fra overfor regeringens asylpolitik.

Konkret håber præsterne på at kunne stable en konference på benene, der sætter fokus på nogle af de forfærdelige eksempler.