Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Modstanden imod krigen i Irak vokser voldsomt

Source:www.arbejderen.dk
Author:se
Date:27/09-2005

Hvad var det lige der skete i Basra? Jo, irakisk politi fangede to britiske SAS-agenter, der forklædt som 'arabiske terrorister' skød mod en folk civile, sagde Rina Dhahir.

Vi er her stadig! Det demonstrerede omkring 1000 danske krigsmodstandere i København i lørdags med en march fra Rådhuspladsen til Christianshavns Torv.

Og vi repræsenterer flertallet af den danske befolkning, sagde flere af talerne. Den herboende iraker Rina Dhahir indledte med at påpege, at den danske demonstration også var en hilsen til krigsmodstanderne i USA, som tilsvarende gik på gaden i lørdag. I USA er der et solidt flertal, som er imod krigen og besættelsen af Irak.

Talerne på demonstrationen repræsenterede en række organisationer, som er med i bevægelsen Nej til Krig. Da ordstyreren på Christianshavns Torv præsenterede taleren Rina Dhahir understregede hun at Rina 'taler på egne vegne'... I virkeligheden talte Rina Dhahir på vegne af 20 millioner irakere, og høstede bagefter lange klapsalver fra en bevæget forsamling. Det irakiske folks lidelser blev nærværende. Forbrydelsen mod dem stod bøjet i neon og modstandskampen tegnede sig forståelig og retfærdig:

- For et par uger siden var vi alle vidner til George Bush og hans kumpaners næstekærlighed. Den viste de os i New Orleans... Hvis New Orleans er et billede på, hvordan den racistiske amerikanske ledelse behandler sine egne - hvad kan så få os til at tro, at amerikanerne sætter værdien af menneskeliv højere i Irak.

Dyngen af lig
- Langt væk fra New Orleans vokser dyngen af lig. De sidste par uger har besættelsesmagten angrebet og massakreret indbyggerne i den irakiske by Tal Afar... Ligesom i Falluja har de amerikanske styrker i Tal Afar anvendt napalm og andre masseødelæggelsesvåben. Og ligesom andre steder i Irak, er der i Tal Afar begyndt at dukke rapporter op om krigsforbrydelser begået af amerikanske soldater.

Der blev lyttet intenst, da den unge irakiske kvinde talte om de seneste hændelser i Basra:

- Hvad var det lige der skete i Basra? Jo, irakisk politi fangede to britiske SAS-agenter, der forklædt som 'arabiske terrorister' skød mod en folk civile. Da de to undercover-terrorister blev taget til fange, viste det sig at deres bil var fyldt med sprængstoffer.

- Det vigtige spørgsmål er: Var eksemplet fra Basra et enkeltstående tilfælde, eller er det en del af et samlet mønster? Står besættelsesmagten bag de terrorhandlinger, der udføres mod civile irakere?

- De 150.000 udenlandske tropper er kilden til vrede og harme, som nu er at spore overalt i Irak. De er ikke en del af løsningen - de er selve problemet.

Og således satte Rina Dhahir klare ord på det, som var demonstrationens hovedparole: Danske tropper hjem fra Irak nu

Det var SF`s tidligere formand enig i. Rådhuspladsen sluttede Holger K. Nielsen sin tale med et løfte om stemme imod et nyt mandat til de danske tropper i Irak. Han understregede imidlertid, at der er brug på et pres fra krigsmodstanderne. Holdningen i Folketinget skal flyttes, hvis de danske tropper skal hentes hjem.

En terrorist springer ud
- Jeg er går stærkt ind for at bruge giftgas mod uciviliserede stammer. Den moralske effekt vil være god... og der vil sprede sig en liflig terror!

Denne afskyelige erklæring fremkom Ron Ridenour fra Komiteen for et Frit Irak med, hvorefter han vinkede til de politifolk, der uinteresserede stod i udkanten af forsamlingen.

- Nu må i komme og tage mig. Jeg er vel terrorist, når jeg siger sådan noget, lød det udfordrende fra eksil-amerikaneren Ron Ridenour.

Ordene var et citat af Tony Blairs politiske forbillede Winston Churchill, da han kommenterede briternes brug af giftgas mod irakerne lige efter Første Verdenskrig.

Patrick Mac Manus fra Foreningen Oprør var den første taler på Rådhuspladsen. Han kritiserede at krigen i Irak indskrænker danskernes retssikkerhed:

- En folkeretsstridig krig underminerer ikke blot den internationale retstilstand, men angriber også retstilstanden i de krigsførende samfund. Krigstilstanden har allerede mærkbart svækket retssikkerheden i det danske samfund. Til syvende og sidst korrumperer krigen alle demokratiske institutioner... Krigen mod 'ydre fjender' munder altid ud i udpegning af 'indre fjender' og det skal ikke undre os, at vi en dag bliver kaldt for landsforrædere af dem, der netop forråder landet, sagde Mac Manus, som selv står anklaget for at have overtrådt den danske terrorlov med Oprørs støtte til FARC i Colombia og PFLP i Palæstina.