Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Danskerne skal virkelig vågne op nu, Danmark på vej til en politistat

Source:www.arbejderen.dk
Date:02/03-2006

Demokratiet er i forfald og Danmark er ved at blive et overvågningssamfund. Efter 11. september har kampen mod terrorismen for alvor fået udviklingen til at gå amok. En ny pakke med lovforslag er på vej og yderligere stramninger ligger lige om hjørnet.

Telefonaflytning er et meget groft indgreb i privatlivets fred. Alligevel får politiet domstolenes tilladelse til at aflytte knap 3000 telefoner om året. I mindre end 30 tilfælde siger domstolene nej.

I øjeblikket arbejder justitsministeren på et lovforslag som vil overflytte efterforskning af en række alvorlige forbrydelser fra politiet til PET med den begrundelse, at disse forbrydelser bruges til finansiering af terror. En sådan sammenhæng har man aldrig kunnet dokumentere i Danmark. Men omlægningen vil meget sigende betyde endnu en markant udvidelse af PET. I disse sager vil politiet for fremtiden ikke engang skulle forbi en dommer med et gummistempel, for at få en telefonaflytning igangsat.

Naturligvis skal man stramme kontrollen med politiet og de hemmelige tjenester. Men man skal gøre det uden illusioner om at det virker. Erfaringerne fra Den Kolde Krig taler sit eget sprog. Der var masser af kontrolorganer. Men PET var udenfor kontrol og brød lovgivningen for at bekæmpe kommunisterne og en kæmpende fagbevægelse.

Problemet med alle de udemokratiske antiterrorlove er, at de generelt set ikke er egnede til at fange terrorister med. Derimod er de ødelæggende for de demokratiske rettigheder. I øjeblikket tromles vores demokratiske rettigheder ned, mens statsministeren boltrer sig i medierne som ytringsfrihedens ypperste forsvarer.

Hvor meget terror forhindres ved at kriminalisere Greenpeace eller mange af de aktionsformer som har været anvendt Det forhindrer ikke terror at dømme Greenpeace efter terrorlovgivningen fordi man laver et bannerdrop, forbyde international solidaritet eller lade politiet fjerne artikler på Arbejderens hjemmeside?

Modstanden mod udviklingen er desværre kun sporadisk, fordi man risikerer at blive stemplet som terroristsympatisør hvis man kritiserer de antidemokratiske lovpakker. Regeringen skylder at forklare os hvilke af lovene i antiterrorlovgivningen, der kunne have forhindret bomberne i undergrundsbanen i London?

Det er imperialismens og især USA`s aggressive udenrigspolitik og den hastigt voksende økonomiske uretfærdighed i verden der skaber grundlaget for den terrorisme, som ikke direkte er skabt af USA og dets allierede selv. Hvis man vil stoppe ondets rod, er det her, man må tage fat. Men det har magthaverne ingen planer om. De fører klassekamp.