Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Politistaten Danmark i aktion, nu begynder det

Source:www.modkraft.dk
Author:Martin Lindblom/Monsun
Date:02/03-2006

Martin Lindblom fra Monsun skriver nedenstående på Modkraft:

Politiet angriber i appel-sag

Ovenpå politiaktionen mod tøjfirmaet Figthers+Lovers er turen nu kommet til de hjemmesider, der fortsat offentliggør den såkaldte »oprørs-appel« fra Foreningen Oprør. Fredag henvendte politiet sig til en række internetudbydere med krav om at de skulle fjerne appellen. Flere hjemmesider blev lukket, og appellen fjernet fra andre. De involverede reagerer skarpt og kalder det et angreb på ytringsfriheden. Også Modkraft er i politiets søgelys, men politiadvokaten vil ikke beslaglægge portalens server, siger han.

Københavns Politi opruster i kampen mod Foreningen Oprørs omstridte »oprørs-appel«. Appellen blev sidste år beslaglagt, som led i en såkaldt terrorsag mod foreningen, men hurtigt gengivet på en lang række andre hjemmesider.

I november sidste år pålagde politiet størstedelen af de pågældende hjemmesider at fjerne appellen, der opfordrer til at støtte navngivne befrielsesbevægelser, men da det ikke er sket, går politiet nu efter de forskellige internetudbydere. Adskillige udbydere har modtaget enslydende breve fra politiet, der anmoder om, at udbyderen sletter appellen fra de konkrete hjemmesider.

Indtil videre er det sket for Enhedslisten, der havde oprettet en speciel side til appellen; Dagbladet Arbejderen, der har fået fjernet appellen, og ungdomsorganisationen Rød Ungdom, der kortvarigt fik hele deres hjemmeside lukket ned.

Censur og politistatsmetoder
Politiaktionen har medført kraftige reaktioner fra de politiske organisationer, der er blevet ramt. Enhedslisten kalder det i en pressemeddelelse for »et alvorligt indgreb i ytringsfriheden«:

- I en tid, hvor ytringsfriheden står højt på den politiske dagsorden, skriger det til himlen, at politiet med terrorlovgivningen i hånden kan bestemme, hvad der skal ligge på en side som www.ytringsfrihed.nu, siger Enhedslistens retspolitiske ordfører, Line Barfod, med henvisning til partiets særlige hjemmeside, hvor appellen var bragt.

Også Dagbladet Arbejderen skriver i en pressemeddelelse om »alvorlig krænkelse af ytringsfriheden« og »politistatsmetoder«:

- I Grundloven står det meget tydeligt, at der ikke igen kan indføres censur i Danmark. Derfor er det en meget alvorlig sag, når politiet nu begynder at blande sig i, hvad der står i den skrevne presse og på pressens hjemmesider. Vi opfatter det klart og entydigt som et skridt mod indførelse af metoder, man normalt kender fra en politistat, siger Arbejderens redaktør Birthe Sørensen i en pressemeddelelse.

Dagbladet Arbejderen har fremsendt en klage til Københavns Politi, og kræver samtidig, at statsminister Anders Fogh Rasmussen (V), som også er pressens minister, »øjeblikkeligt tager skarpt afstand fra forsøget på at indskrænke Arbejderens ytringsfrihed«.

Hos ungdomsorganisationen Rød Ungdom, der kortvarigt fik lukket hele sin hjemmeside ned, kalder man »den form for politisk censur fuldstændig uacceptabel«, og organisationen mener, at der er tale om en »politisk markering fra politiets side«.

Modkraft er ikke terrorister
Også Modkrafts udbyder blev kontaktet af politiet med en anmodning om at fjerne »opfordringen til strafbar handling«, som det hedder i brevet, der er underskrevet af politiadvokat Michael Jørgensen.

Men ifølge Michael Jørgensen er politiet slet ikke interesseret i at lukke nogen af hjemmesiderne.

- Vi betragter ikke Modkraft som terrorister, og er ikke interesseret i at lukke siden. Det er et helt nyt område det her, og vi er interesserede i at løse det på en ordentlig måde, siger politiadvokaten til Modkraft.

Hvis Modkraft nægter at fjerne appellen - som ligger på portalens debatsider under emnet Pressemeddelelser - og udbyderen heller ikke vil gøre det, overgår sagen til domstolene, forklarer Michael Jørgensen.

Hvis retten beslutter, at appellen skal fjernes, og man fortsat nægter, kan der blive tale om tvangsbøder, men politiadvokaten afviser, at beslaglæggelse af servere kommer på tale.

Terror og børneporno
Politiaktionen har vakt forundring blandt flere af de involverede parter i sagen. Foreningen Oprør har nemlig anket den beslaglæggelsesdom, som Landsretten afsagde sidste år, og søgt Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at prøve sagen ved Højesteret. Og så længe Nævnet behandler sagen, har det opsættende virkning, mener advokat Thorkild Høyer, der er fører sagen for Foreningen Oprør.

Men politiadvokat Michael Jørgensen er ikke enig i den udlægning:

- Der er ingen opsættende virkning. En kendelse virker, fra det tidspunkt kendelsen gives, siger han, og sammenligner med en situation, hvor en børneporno-hjemmeside dømmes til at fjerne indholdet.

- Da nytter det jo heller ikke, at ejeren bare kærer afgørelsen, og derefter bliver ved at vise børneporno, siger Michael Jørgensen - som dog anerkender, at der ikke er tale om helt det samme i den aktuelle sag.

Juridiske kringelkroge
Sagen er imidlertid mere juridisk indviklet end som så, mener Foreningen Oprør og dens advokat.

For det første hersker der stor uenighed om, hvorvidt det ikke netop har opsættende virkning, at Procesbevillingsnævnet i øjeblikket arbejder intensivt med sagen. Så sent som den 3. februar sendte Nævnet sit seneste brev til advokat Thorkild Høyer og udbad sig yderligere kommentarer i sagen.

For det andet hævdes det, at Landsretsdommen kun gælder den appel, der lå på Foreningen Oprørs hjemmeside - ikke alle de andre, der siden hen dukkede op. Dommen handler nemlig om beslaglæggelse af appellen som bevis i en sag mod Oprørs talsmand Patrick MacManus - ikke om appellen som sådan, mener advokaten.

For det tredje argumenterer advokaterne for, at beslaglæggelsen af appellen overhovedet ikke behøver at betyde lukning af nogen hjemmesider, fordi beslaglæggelsen udelukkende skal »tjene som bevis«, som det hedder i retsplejelovens § 803.

Her mener advokaten, at det havde været tilstrækkeligt blot at tage et kopi at appellen, og henviser i sit brev til Procesbevillingsnævnet til tidligere domme fra både Lands- og Højesteret. Blandt andet en sag, hvor Landsretten fandt, at en beslaglæggelse af et oplag løbesedler gik ud over det bevismæssige formål. Det havde nemlig været rigeligt at beslaglægge et par eksemplarer af løbesedlen, ikke dem alle.

»Det gøres gældende, at anklagemyndigheden i nærværende sag kunne have nøjedes med at have taget en kopi af de pågældende sider på Foreningen Oprørs hjemmeside, hvilket fuldt ud ville have opfyldt det tilstræbte formål«, skriver Thorkild Høyer i sin argumentation til Procesbevillingsnævnet.

Sidst, men ikke mindst, er der spørgsmålet om, hvorvidt USA's og EU's terrorlister overhovedet har juridisk gyldighed i Danmark, eller om det skal bevises for en dansk domstol, at hver enkelt person eller organisation på listen vitterligt også er terroristisk.

Her gør advokaten opmærksom på, at definitionerne på listerne ikke alene er meget upræcise og at deres oprindelse står hen i det uvisse. Listerne er også fejlagtige, og indtil videre er det lykkedes to personer at blive slettet fra listerne efter langvarige prøvelser.

Inkonsekvent politiaktion
Endelig hersker der stor forvirring om, hvorfor politiet kun har kontaktet nogle af de hjemmesider, der enten har appellen liggende eller linker til den.

Ifølge Modkrafts oplysninger er for eksempel hverken Tidsskriftcentret.dk eller ungdomsorganisationen Socialistisk Ungdomsfront (SUF) blevet kontaktet af politiet.

Der har været spekulationer om, hvorvidt politiet skelnede mellem de hjemmesider, der bragte appellen, og dem der nøjedes med et link. Men på SUF's hjemmeside vises hele appellen, mens Tidsskriftcentret.dk nøjes med at linke til den. Og på Rød Ungdoms hjemmeside - der altså er blevet kontaktet af politiet - var kun et link.

Helt inkonsekvent bliver det, når man på Dagbladet Arbejderens hjemmeside fortsat kan downloade appellen samt se en komplet oversigt over mere end 30 hjemmesider verden over, der bringer den.