Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Politistaten Danmark er blevet født, nu vokser den

Source:www.arbejderen.dk
Author:mogo
Date:03/03-2006

Politiets Efterretnings Tjeneste, PET, skal fremover have uhindret adgang til samtlige oplysninger, som det offentlige ligger inde med om dig. Offentlige myndigheder - lige fra biblioteket til ToldSkat - skal udlevere dybt personlige oplysninger om hver enkelt borger i Danmark, på PET`s forlangende.

Sådan lyder et af tiltagene i de forslag til nye terrorlove, som justitsministeren i går sendte i høring.

Fremover kan PET frit få adgang til oplysninger om de bøger du låner på biblioteket, om du har været indlagt på en psykiatrisk afdeling og så videre - uden at skulle dokumentere, hvad oplysningerne skal bruges til.

- Det er helt uforståeligt og ganske ubegrundet, siger SF`s retsordfører Anne Baastrup.

- Med denne mulighed kan PET henvende sig til alle offentlige myndigheder og forlange oplysninger om hvem som helst uden at der er en konkret begrundet mistanke om at der er risiko for terror. For godt tre år siden fik vi en terrorlov, og justitsministeren har ikke givet et eneste eksempel på hvor denne lovgivning ikke virker og ikke er tilstrækkelig, fastslår Anne Baastrup.

Justitsministerens 103 sider lange forslag til nye terrortiltag indeholder en lang række andre nye magtmidler til PET: Flyselskaber skal - uden at PET har en retskendelse - tvinges til at udlevere nuværende og tidligere oplysninger om mistænkelige passagerer, der eksempelvis rejser til Mellemøsten.

PET skal kunne aflytte offentlige telefonbokse. Al aflytning af telefoner og snagen i emails skal kunne ske, uden at den mistænkte får noget at vide. Al telekommunikation skal kunne afbrydes i et område.

Endelig skal politiet kunne henstille til private forretninger og offentlige myndigheder, at de videovervåger deres kunder, ansatte og klienter.

Regeringen lovede en samlet pakke. Men mange af terrorforslagene falder 'drypvis'. Tidligere har videnskabsministeren fremsat nye forslag til nye terrorlove, andre forslag er allerede indført rent administrativt - og endelig er flere nye forslag på vej fra forsvarsministeren.

Justitsministerens forslag ventes fremlagt i Folketinget i løbet af foråret.