Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Statsministeren direkte ansvarlig for udviklingen omkring tegningerne

Source:www.arbejderen.dk
Date:03/03-2006

Fra LO Storkøbenhavn:

Vi anfægter under ingen omstændigheder Jyllands-Postens ret til at trykke de omtalte tegninger.

Men statsministeren burde omgående og uden betænkelighed have taget afstand fra tegningerne i Jyllands-Posten, set ud fra at de ville støde muslimer og de lande, der kulturelt og værdimæssigt bygger på islam.

I stedet forsøgte statsministeren at forsvare trykningen af tegningerne ud fra ytringsfriheden som en særlig demokratisk institution i et samfund som det danske.

I en global verden, som Danmark er en del af, bør man tage hensyn til, at det at man opfylder den nationale lovgivning, ikke per automatik giver en moralsk ret til at udtrykke sin mening ved at udsende budskaber, der virker nedsættende over for andre herunder blandt andet andre religioner.

Det burde statsministeren have tænkt på, da sagen kom frem, og det burde Jyllands-Posten måske have tænkt bedre igennem, før de trykte tegningerne.

Ved at afvise at holde møde med ambassadører fra de muslimske lande, trådte statsministeren yderligere på de følelser, som var bragt i kog gennem offentliggørelsen af tegningerne.

Med håndteringen af denne sag har statsministeren medvirket til, at hadet og uenighederne mellem de muslimske grupper både her i Danmark og i udlandet er blevet værre til skade for integrationen og samlivet mellem mennesker med forskellige meninger og forskellig kulturel baggrund.

Når statsministeren har valgt at holde møde med en bestemt slags muslimer, så har han samtidig fravalgt andre og dermed øget de interne spændinger blandt muslimer i Danmark til skade for integrationen.

Skaden er sket, og mange personer med muslimsk baggrund, i Danmark har været igennem en periode, som de gerne havde været foruden. Danske virksomheder har mistet milliarder på grund af tabte eksportmuligheder og med tab af danske arbejdspladser til følge.

Sagen har givet rum og platform for islamiske ekstremister såvel her i landet som i udlandet. Ekstremistiske holdninger har gjort deres til at puste til ilden og derved gavnet terrorister og skabt øget usikkerhed her i landet og i resten af verden.

Fagbevægelsen i Storkøbenhavn opfordrer alle til, ikke mindst på arbejdspladserne, at udvise sammenhold og tolerance. Fagbevægelsen vil modarbejde alle kræfter, der opildner til og udøver en politik, der har til formål at øge racisme og fremmedhad i det danske samfund.