Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

'Send dem dog hjem..' lyder det

Source:realiteten.dk
Date:18/10-2005

Først sendes landet ud i en langvarig krig, og dernæst koloniseres det på moderne vis, fordi de vestlige nationer har økonomiske og stategiske interesser i området. Når landet så har nået bundet, og alt er smadret, så skal de flygtninge og asylansøgere, der har søgt om opholdstilladelse i mellemtiden, og som har boet i et europærisk land i flere år, sendes retur til et hus uden døre, vinduer, vand, elektricitet og uden sikkerhed - og dette selvom de også har børn!

Læs om en albansk familie og deres udvisning fra England..

http://observer.guardian.co.uk/international/story/0,6903,1593250,00.html (artiklen er på engelsk).