Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Den danske regering bruger terror

Source:www.arbejderen.dk
Date:04/03-2006

Hvad er det modsatte af ytringsfrihed? De fleste vil nok sige censur, som for eksempel når politiet går ind og bestemmer hvad der skal stå - og ikke stå - på Arbejderens hjemmeside. Men der er også en anden bagside ved regeringens menneskerets-krænkende fremfærd i terrorkrigens navn: Den udelte og uindskrænkede aflytning og overvågning. Den kommer vi et pænt hak nærmere i de forslag til nye terrorlove, regeringen netop har lagt frem, som opfølgning på sidste efterårs stærkt kritiserede handlingsplan for terrorbekæmpelse.

PET og FET skal fremover have uhindret adgang til samtlige oplysninger som det offentlige ligger inde med om dig. Vel at mærke uden at skulle oplyse, hvad de skal bruges til. Og de to efterretningstjenester skal frit kunne udveksle oplysningerne. Da Danmarks indbyggere er nogle af de mest gennemregistrerede i verden, kan man nok forvente store ordrer på nye, kraftige computere fra de to efterretningstjenester...

Men det stopper ikke her Også private skal stå standby med oplysninger. Internet- og teleudbydere tvinges til at indrette teknikken, så al kommunikation gemmes og kan graves frem igen, og så politiet til enhver tid kan gå ind og lytte og se med. Og her er der virkelig tale om 'broadcasting': Teknikken skal også gøre det muligt for PET at sende det aflyttede 'live' til efterretningstjenester i andre EU-lande.

Det er en helt ny form for ytringsfrihed vi danskere må vænne os til. Ytringsfriheden er blevet til aflytningsfrihed. Til gengæld får politiet og efterretningstjenesterne lov til at holde mund. De skal ikke længer underrette de aflyttede efter endt aflytning.

Også dine bevægelser skal nøje overvåges. Politiet skal kunne henstille til såvel offentlige myndigheder og private, at de opretter tv-overvågning. Og når du rejser ud af landet, vil du også blive overvåget: Flyselskaberne får pligt til at registrere og opbevare oplysninger om passagerer i et år, og PET skal, uden nogen form for retskendelse, have uhindret adgang til disse oplysninger.

Den nye serie terrorlove er ikke de første, og justitsmorder Lene Espersen lægger op til, at der kan komme endnu flere. Vi har altså garanti for, at undergravningen af de demokratiske rettigheder vil fortsætte, i ly af regeringens skingre forsvar af ytringsfriheden og 'kampen mod terrorisme'.

Ifølge den danske terrorlovgivning er terrorisme lig med et forsøg på at skræmme befolkningen eller tvinge myndighederne til at ændre landets grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økonomiske og samfundsmæssige struktur. Regeringen udnytter dygtigt frygten for terror til at tvinge angreb på grundlovssikrede rettigheder igennem. Det er terror.