Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Regeringen indrømmer skræmmepolitik

Source:Enhedslisten
Date:27/04-2006

Finansministeren bekræftede i dag i folketingets spørgetid overfor Enhedslistens velfærdsordfører Jørgen Arbo-Bæhr, at efterlønnen og folkepensionen kan bevares i deres nuværende form samtidig med at det private forbrug fordobles frem til 2040.

Det bekræfter hvad Enhedslisten hele tiden har sagt: At det finansieringsproblem som regeringen bruger som påskud for velfærdsforringelserne ikke har hold i virkeligheden.

Velfærdskommissionens beregninger viser, at en typisk LO-families disponible årlige realløn vil vokse fra 338.000 kr. i 2004 til 738.000 i 2041. Altså omkring 120 %. Betalte sådanne familier 35.000 af den betydelige reallønsfremgang i skat, således at de kun oplevede en fordobling frem til 2041, ville der være råd til at bevare de nuværende velfærdsydelser.

Jørgen Arbo-Bæhr siger:

– Finansministerens svar underminerer regeringens myte om at forringelser af velfærden er nødvendige.

– Det såkaldte finansieringsproblem kunne løses ved at gradvist hæve skatten en smule i takt med den voksende indkomstniveau. På den måde kunne vi bevare og udvikle velfærden og danskerne ville stadig have mange flere penge mellem hænderne end de har i dag.

– Jeg tror at mange danskere er parate til ”kun” at fordoble deres disponible realløn, hvis det samtidig kan sikre at vi kan bevare og udbygge velfærden.

– Jeg håber at regeringen vil holde op med at gøre velfærdsforringelserne til et spørgsmål om nødvendighed, når der i virkeligheden er tale om en politisk prioritet mellem øget velfærd og øget privatforbrug.