Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Politikerne føler sig hævet over resten af befolkningen

Source:www.dr.dk
Date:13/05-2006

Politikerne i Danmark, såvel som andre steder, giver sig selv særregler i lovene, der har til formål at sikre forskellige korrupte interesser.

I dag udbetales f.eks. ministerpensionen beregnet efter ministerperiodens længde, og blot den har varet et år, betales beløbet straks efter ministerens afslutning, også selvom denne minister fortsætter med at arbejde med andre ting. Dermed fungerer pensionen i manges tilfælde som supplement til en erhvervsindtægt i en lang årrække. Vi citerer tidligere minister Hans Engel på spørgsmålet om ministerpensionen: ”Den modtager jeg fortsat. Den er på 240.000 kr. årligt. Man kan godt nok frasige sig ministerpension, men det mener jeg ville være meget uoverlagt.” (kilde: ekstrabladet.dk)

Hvis man sammenligner ovenstående med en almindelig folkepension er det ikke svært at se, hvordan danske politikere mener at de er beretiget til mere end den hårdtarbejdende menigmand. Hvis man sammenligner ovenstående med de ufatteligt mange syge mennesker, der hvert eneste år modtager en fuldstændig grotesk behandling når de søger førtidspension, så er det heller ikke svært at se, hvordan danske politikere mener at de har ret til så meget mere end alle andre.

Og igen, hvis man sammenligner med nedenstående nyhed fra Danmark Radio, er det igen heller ikke svært at se, hvordan danske politikere igen og igen slipper afsted med forskellige ulovligheder og krænkelse af andre menneskers rettigheder.

Fra Danmark Radio:Endnu en sag om racisme er måske på vej til de internationale domstole. Politiet har afvist at undersøge udtalelser af Søren Krarup, Dansk Folkeparti, om muslimske fædre.

Krarup har sagt, at muslimske mænd udøver en særlig form for sadistisk og brutal vold over for deres børn.

Klage til statsadvokaten
Normalt ville en sådan udtalelse betyde en tur i retten for overtrædelse af racismeparagraffen, men fordi udtalelsen kom fra en folketingspolitiker, har politiet droppet sagen.

Den afgørelse har Dokumentations- og rådgivningscenter om racediskrimination, DRC, nu klaget til statsadvokaten over, men forudser, at sagen må videre til de internationale domstole.

Det var Søren Krarup fra Dansk Folkeparti, der sidste år leverede udtalelsen i forbindelse med en debat om revselsesret og indvandrere. Imam Abdul Wahid Pedersen meldte Krarup til politiet, der dog ikke finder, at folketingsmedlemmer har forbrudt sig mod paragraf 266b i straffeloven, og i øvrigt påpeger, at Søren Krarup som politiker har "særlig vidtgående ytringsfrihed".

- Det har vist sig, at anklagemyndigheden tager meget let på den slags sager, og jeg frygter, at den også vil afvise denne sag med det resultat, at de danske domstole ikke får mulighed for at afgøre, om det er ulovligt eller ej. Så må vi i stedet for gå videre til de internationale domstole, som igen vil komme med kritik af Danmark, siger lederen af DRC, Niels-Erik Hansen.

Spørgsmål til Fogh
Kamal Qureshi, folketingsmedlem for SF, vil bede regeringen og statsminister Anders Fogh Rasmussen om at kommentere den måde, hvorpå Dansk Folkepartis Søren Krarup har udtalt sig om muslimer i Danmark.

- Han refererer ikke engang til en særlig gruppe muslimer eller til voldelige muslimer, men til alle muslimer. Det er skadeligt for integrationen og lyder i mine ører som noget meget udansk. Sådan taler vi normalt ikke til eller om hinanden i Danmark. Søren Krarup betjener sig af noget, der minder meget om typisk mellemøstlig retorik, siger SF-politikeren.