Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Presser på for afgørelse i Irak-retssag

Source:www.arbejderen.dk
Author:He
Date:05/09-2006

Det er en forkert kendelse afsagt på forkerte præmisser, at de 26, der har sagsøgt statsministeren for at sende Danmark i krig i strid med grundloven, først skal bevise at de har interesse i sagen, før de kan få lov til at føre den.

Det skriver sagsøgernes to advokater Christian Harlang og Bjørn Elmquist, der derfor vil have Procesbevillingsnævnets ja til at kære Landsrettens kendelse til Højesteret.

Kendelsen burde være truffet af tre landsdommere, ikke kun af én, skriver advokaterne i deres kæreskrift. Desuden bør sagerne om sagsøgernes retslige interesse samt forholdet til grundloven behandles samlet. Det er i begge tilfælde de samme vidner, der skal afhøres, forklarer advokaterne.

- Vi håber på en hurtig afgørelse i Procesbevillingsnævnet. Der er afsat 12 retsdage i Landsretten i januar og februar næste år til at føre sagen, og vi skal allerede den 21. september have vidnelister og oversigten over vores bevisførelse klar. Det vil være ganske uhensigtsmæssigt, både for os og for Landsretten, hvis der ikke ligger en afgørelse før da, siger Bjørn Elmquist til Arbejderen.

Hvis Højesteret fastholder Landsrettens kendelse, skal de 26 sagsøgere først bevise, at de har en retslig interesse i at sagsøge statsministeren for grundlovsbrud. Først herefter kan de anlægge den egentlige sag. Det kan ifølge advokaterne føre til, at der først ligger en endelig dom i sagen i 2010 eller 2011.

Retssagen mod statsministeren blev anlagt i oktober 2005 af 24 danskere i Grundlovskomiteen af 2003. De blev i november sidste år udvidet med forældrene til en af de dræbte danske soldater i Irak, Bjarke Kirkmand.

Statsministerens advokat, Kammeradvokaten sagde kort før Landsrettens kendelse, at forældrene ikke har 'for et hammerslag' krav på at måtte sagsøge statsministeren. Det er efter krav fra Kammer advokaten, at sagsøgerne først skal 'godkendes' af Landsretten som parter med retslig interesse i sagen.