Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Miljøorganisationer får ikke lov til at klage i miljøsager

Source:www.arbejderen.dk
Date:06/02-2006

Efter en massiv lobbykampagne er det lykkedes kemiindustriens magtfulde lobbyorganisation CEFIC, at forhindre at miljøorganisationer får samme adgang til at klage over EU-direktiver som industrien har.

- Det er dybt beklagelig, at EU stadfæster, at der fortsat kun skal være adgang til EU`s vigtigste myndigheder for pengenes advokater og ikke for miljøets advokater, siger Henning Bo Madsen fra Miljøbevægelsen NOAH til Arbejderen.

NOAH og resten af miljøorganistiationerne i EU havde ellers håbet på, at EU ville underskrive en FN-erklæring om, at miljøorganisationer skal have ret til at klage, hvis eksempelvis virksomheder ikke overholder miljølovgivningen i EU. Samtlige EU`s medlemslande har for længst underskrevet erklæringen.

Men EU-systemet stritter imod: Kun parter, der kan påvise en 'væsentlig individuel interesse', kan klage over EU-lovgivning til EU`s myndigheder.

- Denne regel betyder i praksis, at kun industrien har klageadgang, fordi de kan påvise et økonomisk tab for den enkelte virksomhed. Omvendt anerkender EU - modsat FN-erklæringen - ikke miljøorganisationer som en part, der har en interesse i at få en sag afprøvet. Vigtige områder som kemikalier og GMO`er er rent EU-anliggende, hvor Danmark ikke vedtage vores egen lovgivning. Derfor er det et ekstra problem, at vi ingen klageadgang har i EU, konstaterer Henning Bo Madsen.

Virksomhederne derimod sender bunker af klager over EU-direktiver og nationale love, som de mener skader deres interesser. Det var eksempelvis sådan en klage, der fik EU-kommissionen til at ophæve det danske loft over antallet af de kræftfremkaldende transfedtsyrer i fødevarer.

EU`s vigtigste myndigheder, EF-domstolen og EU-kommissionen, får altså kun mulighed for at tage stilling til, om EU`s direktiver skader industriens interesser. Klagesagerne om konsekvenserne for miljøet, når nemlig aldrig frem.

Denne praksis afviste EU-parlamentet i sidste uge at ændre på. Det er en stor sejr for især kemi-lobbyen CEFIC, der har presset på for at få forslaget om at underskrive FN-erklæringen taget af bordet.

At give miljøorganisationer 'som ikke er underlagt nogen demokratisk kontrol' klageadgang til EF-domstolen og EU-kommissionen, 'uden at kræve en direkte og individuel interesse vil ikke bare diskriminere borgere og virksomheder men også overbebyrde myndighederne og EF-domstolen', skriver CEFIC i deres brev til medlemmerne af EU-parlamentet.

Vedlagt brevet var en stemmeliste med CEFIC`s krav til, hvordan parlamentsmedlemmerne skulle stemme til de i alt 27 forslag om at ligestille miljøorganisationerne med industrien.