Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Aktionsbølgen kommer til København

Source:Monsun
Author:Ole Wugge Christiansen
Date:03/10-2006

Aktioner vendt mod velfærdsforringelser ruller nu også hen over København. Forældreblokader og pædagogstrejker startede mandag og breder sig tirsdag til hele byen i forbindelse med aktionsdagen for Velfærd til Alle. Mindst 102 institutioner lukkes tirsdag den 3. oktober. Et møde i Københavns Forældre Organisation med flere hundrede forældrerepræsentanter mandag aften tegner et billede af masseaktioner i de næste dage.

Københavns Forældre Organisations plan for et møde for repræsentanter for forældrebestyrelserne for de københavnske institutioner forløb ikke helt som planlagt. Fremmødet af forældre i Kulturhuset på Blågårds Plads var så massiv, at mødedeltagerne måtte stå i kødrande bag de opstillede stole – og alligvel var der ikke plads til alle. Og diskussionslysten for stor til at den planlagte dagsorden kunne overholdes.

Varm forældrebevægelse
En opfordring til at rykke tættere sammen, så de sidst ankomne forældre på gangene kunne komme ind i salen, resulterede i en i bogstaveligste forstand »forældrebevægelse«, da stole skramlende blev rykket frem i lokalet. Det gav plads til de sidste forældre – og en endnu højere temperatur i salen.

Forskellighed
Forældrene rapporterede om aktioner og strejker i hele København. Nogle institutioner var allerede blevet blokeret mandag den 2. oktober, andre ville komme til i løbet af store velfærdsdag tirsdag den 3. oktober.

Nogle institutioner ville bruge pædagogstrejker til at indkalde til forældremøder for at undersøge mulighederne for blokader i de næste dage. Andre meldte at deres aktioner sigtede frem mod et møde i Borgerrepræsentationen torsdag aften.

Forholdene på de enkelte institutioner var yderst forskellige. Nogle institutioner havde holdt forældremøder, hvor aktioner var vedtaget, i andre var det alene bestyrelserne der i hast havde igangsat blokader på som aktioner på kampagnedagen for Velfærd for Alle.

Uenighed om aktionsgrundlag
Flere forældre argumenterede for et mere præcist aktionsgrundlag – enten mod Københavns Kommune, der har vedtaget et budget, der med garanti sparer godt 40 mill. kroner på institutionsområdet, men hvor en række – endnu ukendte – modydelser muligvis kan moderere besparelserne – eller regeringen, der har lagt de stramme økonomiske rammer omkring kommunernes økonomi. Andre argumenterede for at det var nødvendigt at indrette sig efter bevægelsens forskellighed.

Nogle forældre argumenterede for længerevarende blokader. Andre for at helt nye aktionsformer skulle tages i brug. En enkelt forældre foreslog en mail-storm mod de kommunale myndigheder og borgerrepræsentanter, der kunne tydeliggøre omfanget af protester og blokere de ansvarliges mailprogrammer.

Mindst 102 institutioner lukket
Politiken.dk kunne sent onsdag aften melde om over 102 institutioner i København, der ville blive lukket – de fleste formentlig kun den tirsdag den 3. oktober, men flere også i flere dag.

TV2 Nyhederne kunne desuden melde om mindst ti gymnasier, der var blevet besat som led i velfærdskampagnen allerede mandag og hvor besættelserne ville blive opretholdt tirsdag.