Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Bush kræver flere penge til krig

Source:www.arbejderen.dk
Author:m.j.
Date:06/02-2006

Den amerikanske præsident, George Bush kræver flere penge til USA`s krige i Irak og Afghanistan.

Konkret vil Det Hvide Hus bede Kongressen om en ekstrabevilling på 70 milliarder dollars svarende til omkring 420 milliarder kroner, skriver det britiske dagblad Financial Times.

Pengene skal hovedsageligt gå til den amerikanske krigsførelse mod oprørsbevægelserne i de to besatte lande. Midlerne vil kun i minimalt omfang gå til genopbygningen af blandt andet Irak.

- Der er kommet markante løfter fra det internationale samfund på 13 milliarder dollars, og der er brug for, at de rykker og leverer varen, siger Joel Kaplan, der er vicedirektør i Bush`s Kontor for ledelse og budget.

Der er ellers brug for flere penge til genopbygningen af Irak. Det viser en ny undersøgelse fra Stuart Brown, der er generalinspektør USA`s genopbygning Irak.

Hans undersøgelse bekræfter, at grundlæggende serviceydelser som levering af elektricitet og rent drikkevand fortsat ligger under nivuaet fra før, USA angreb landet i marts 2003. Det samme gør produktionen af råolie, som USA ellers havde regnet med skulle betale for en stor del af genopbygningen.

Anmodningen om 420 milliarder kroner til krigene vil blive fremsat på mandag i forbindelse med, at Bush-administrationen fremlægger sit budgetforsalg for næste skatteår, der begynder 1. oktober 2006.

Det bringer USA`s samlede omkostninger til de to krige på på 720 milliarder kroner i 2006. Anmodningen fra Bush kommer blot få dage efter, at et flertal i Kongressen har besluttet en besparelse på over 116 millarder kroner i det amerikanske sundhedsvæsen.

I forvejen indeholder budgetforslaget for næste skatteår en post på 300 millarder kroner, der afsættes til at dække forventede omkostningerne til krigene i 2007.

Siden 2001 har USA anvendt hele 1938 milliarder kroner på krigene i Irak og Afghanistan. Krigen i Irak er langt den dyreste. Det amerikanske forsvarsministerium anslår, at den koster USA 4,5 milliarder dollars om måneden svarende til omkring 27 milliarder kroner. Krigen i Afghanistan koster 800 millioner kroner per måned svarende til 4,8 milliarder kroner.