Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Tiltale mod Oprørs talsmand

Source:www.arbejderen.dk
Date:13/10-2006

Justitsministeren besluttede i går eftermiddag, at rejse tiltale mod Oprørs talsmand Patrick Mac Manus. Han tiltales for at have medvirket til at indsamle 50.000 kroner til den palæstinensiske befrielsesbevægelse PFLP og den colombianske befrielsesbevægelse FARC. Begge organisationer står opført på EU`s terrorliste.

- I Oprør tager vi den kommende retssag som en udfordring. Vi vil forvandle retssagen til et forsvar for de demokratiske rettigheder, som terrorlove og terrorlister nedbryder, siger Patrick Mac Manus til Arbejderen.

Han tiltales også for at stå bag Oprørs internationale appel, som opfordrer til at samle penge ind til demokratiske, ikke-religiøse bevægelser på EU`s terrorliste.

Oprør vil indkalde en række internationale vidner, som skal belyse situationen i Colombia og Palæstina.

- Formålet er at forklare, at begge organisationer udspringer af dybtgående konflikter. Samtidig vil vi fastholde, at en befolkning har ret til at yde modstand, endda væbnet modstand, i de tilfælde hvor der ikke findes andre veje. Det er eksempelvis tilfældet i Palæstina, som er udsat for en folkeretsstridig besættelse og i Colombia, der har et styre med utallige drab på oppositionen, på skolelærere og ledere af bonde- og fagbevægelsen på samvittigheden, uddyber Patrick Mac Manus.

Rigsadvokat Henning Fode, der står bag indstillingen til justitsministeren, ser anderledes på sagen: 'Begge organisationer (FARC og PFLP, red.) har enten taget ansvaret for eller tilskrives handlinger, der må anses for omfattet af straffelovens paragraf 114 om terrorisme', skriver rigsadvokaten i sin opfordring til justitsministeren.

Rigsadvokaten har tidligere bedt Politiets Efterretningstjeneste (PET) udarbejde en analyse af PFLP og FARC.

Den 18.november afholder Oprør en international konference, som sætter fokus på terrorlovenes angreb på de demokratiske rettigheder over hele verden.