Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

USA: Vi skal have tortur, men vi fordrejer bare termen

Source:www.arbejderen.dk
Author:se
Date:01/03-2006

Det 20. århundrede kan betegnes som det århundrede, hvor verden gjorde op med brugen af tortur. Professor Manfred Nowak er bange for at vi i det 21. århundrede vil opleve genindførelsen af en accept tortur.

- Det har været chokerende at være vidne til, at USA`s vicepræsident i december sidste år argumenterede for, at USA måtte have undtagelser fra det generelle forbud mod tortur - og at præsident Bush truede med at bruge sit veto imod en vedtagelse i kongressen af at forbyde alle former for tortur mod mennesker i amerikansk varetægt.

Sådan lød det i går fra Manfred Nowak, da han besøgte København og holdt foredrag i Instituttet for Menneskerettigheder.

Nowak er særdeles aktuel. For under to uger siden har han sammen med andre eksperter mod tortur afleveret en rapport om forholdene for fangerne på Guantanamo til FN`s Menneskerettighedskommission.

Den har dannet baggrund for at FN`s generalsekretær Kofi Annan og flere europæiske regeringer har udtrykt deres mening om at fangelejren bør lukkes.

Manfred Nowak er en absolut sværvægter i internationalt arbejde mod tortur. Han har og har haft talrige opgaver for FN, og regeringer søger råd hos ham.

For galt
- Det er for galt, at USA nu forsøger at underkende rapporten fordi vi ikke har besøgt fangelejren, siger Nowak.

Han fortæller med en stille hovedrysten, hvordan hele forløbet omkring 'fact-finding-besøget' på Guantanamo, som ikke blev til noget.

Helt siden 2002 har FN bedt om adgang til at besøge fangelejren.

I april sidste år fremlagde Cuba et forslag til en resolution ved FN`s Menneskerettighedskommission, som - hvis den blev vedtaget - ville pålægge USA at invitere FN`s særlige rapportør i sager om tortur til Guantanamo:

- Det var en ganske mild resolution, som ikke lagde op til nogen voldsom fordømmelse af USA, fortæller Manfred Nowak. Men det var naturligvis svært for USA`s allierede at stemme for en resolution vendt mod USA, selvom de kunne stå inde for hvert eneste ord i teksten.

For at slippe ud af kniben lod USA medlemmerne af Menneskerettighedskommissionen forstå, at man var klar til at invitere FN til at besøge Guantanamo. I den situation stemte de europæiske lande mod Cubas resolution og forslaget faldt.

- Det var efterfølgende en voldsom kritik af Europa fra andre lande og fra NGO-miljøet, mindes Nowak.

Tre forbehold
Men der skulle gå måneder før der kom en invitation, og den indeholdt tre forbehold:

1: Der måtte ikke være lægelige og juridiske eksperter med på FN-holdet.

2: Besøget kunne vare en dag og ikke en uge, som FN havde søgt om.

3: Der kunne ikke blive tale om fortrolige samtaler med fanger.

- Vi beklagede, men vi kunne leve med de to første forbehold, men det tredje var helt uacceptabelt. Det meddelte vi Washington og måtte til sidst sætte en deadline for et svar, så vi kunne forberede os til besøget, der var fastlagt til den 6. december, forklarer Manfred Nowak.

Han havde forlangt en bekræftelse senest den 18. november på at kunne tale fortroligt med fanger. Den kom ikke, hvorfor han aflyste besøget:

- Og nu underkender de rapporten fordi vi ikke har besøgt Guantanamo...

Den professionelle jurist og erfarne FN-mand, er anfægtet af dette lavmål.

Rapporten om Guantanamo fra den 15. februar konkluderer, at der er brugt overdreven vold i forbindelse med transporten af fangerne, at brug af tvangsfodring af sultestrejkende strider mod internationale konventioner og en række afhøringsteknikker 'må vurderes at have karakter af tortur'.

I stedet for besøg i lejren og samtaler med fangerne har Nowak og ekspertgruppen talt med løsladte fanger, med familiemedlemmer og med en række advokater for indespærrede.

Ingen undtagelser
- Artikel to i Konventionen mod Tortur fastslår udtrykkeligt, at 'Ingen særlige omstændigheder, uanset om det er krig, krigstrussel, intern politisk uro eller anden nødsituation' kan retfærdiggøre brug af tortur, minder Manfred Nowak om - med et citat fra konventionen.

I rapporten citerer han fra en håndbog i afhørings-teknikker, som forsvarsminister Donald Rumsfeld godkendte den 2. december 2002.

Forhørsledere kan:

* påtvinge fanger at stå eller sidde i ubehagelige stillinger i fire timer.

* isolere fanger i op til 30 dage.

* påføre fangerne hætte over hovedet under transport og ved afhøringer.

* fratage personlige ting.

* klippe og barbere fanger.

* klæde fanger nøgne.

* afhøre i op til 20 timer.

* udnytte fangers individuelle fobier, såsom angst for hunde.

Sådanne teknikker mener Nowak er dækket af konventionernes forbud mod tortur og anden umenneskelig behandling.

Det er blandt andet derfor han frygter, at det 21. århundrede vil bringe øget brug af tortur.