Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Økonomisk pisk dur ikke

Source:www.arbejderen.dk
Date:02/11-2006

Økonomiske tommelskruer og pisk får ikke flere bistandsmodtagere i arbejde.

Det må selv beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen nu indrømme.

Indrømmelsen kom mandag, da ministeren offentliggjorde en omfattende kulegravning af bistandshjælpen, som hans eget ministerium har stået for at udarbejde.

- Vi er nødt til at sætte mere fokus på de andre barrierer, der er for at kontanthjælpsmodtagere kan komme i arbejde, siger Claus Hjort Frederiksen.

Rapporten viser nemlig, at kun cirka hver femte bistandsmodtager reelt er i stand til at tage et arbejde.

Resten er for hårdt ramt af dårligt helbred, handicaps, misbrug eller andre forhold. Og hver fjerde af de ialt 135.000 bistandsmodtagere går og venter på førtidspension eller revalidering.

Derfor hjælper det heller ikke at øge kløften mellem bistandshjælp og indtægt ved lønarbejde, for at give en større økonomisk tilskyndelse til at tage et arbejde.Det var ellers argumentet for at indføre det såkaldte kontanthjælpsloft i 2004.

Allerede sidste år nåede Socialforskningsinstituttet frem til den samme konklusion: kontanthjælpsloftet bringer ikke bistandsmodtagerne i arbejde, men gør dem blot fattigere.

Bettina Post, der er næstformand for Dansk Socialrådgiverforening er glad for de nye meldinger fra Hjort Frederiksen.

- Jeg tror, at ministeren har fået en øjenåbner med det her kulegravningsarbejde. Det er tydeligt, at han ikke havde noget konkret kendskab til den socialfaglige indsats, som udføres i kommunerne, siger Bettina Post til Arbejderen.

- Men nu er det blevet klart for ministeren, at der er forskel på ledige. Man kan ikke bare sidestille de arbejdsløse på dagpenge og så den gruppe, hvor der kræves en stor socialfaglig indsats, for at de kan tage et job, forklarer Bettina Post til Arbejderen.

I foråret leverede Hjort Frederiksen et skarpt angreb på socialrådgiverne for at have en forkert indstilling: 'Nogle socialrådgivere har desværre den holdning, at det handler om at beskytte mennesker fra at komme i arbejde', sagde han dengang.

- Ja, de ord må han æde i sig igen, lyder det tilfreds fra Bettina Post.

- Men vi er også meget glade for, at han nu lover at få ryddet op i det administrative regelhelvede, som han selv har været med til at lave, fortsætter hun.

- Det er jo det, der gør, at vi drukner i bureaukrati, frem for at kunne levere en konkret social indsats.

- Kontanthjælpsloftet blev indført i 2004 som en del af regeringens 'Flere i arbejde'-forlig.

- Kontanthjælpsloftet betyder, at der er en øvre grænse for, hvor hvor meget du ialt kan modtage i kontanthjælp, boligstøtte og andre former for støtte. Loftet indføres, hvis du har modtaget bistand i mere end et halvt år.

- Gifte eller samlevende ramler ind i loftet, hvis de sociale ydelser overstiger 8749 kroner i kontanthjælp og boligsikring om måneden. For en forsørger er loftet på 11.625 kroner.