Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Radioaktiv losseplads på vej

Source:www.arbejderen.dk
Date:12/01-2007

Fuldmægtig Steen Hartvig Hansen siger til Danmarks Radio, at atomlossepladsen først vil være klar om 15-20 år.

Allerede nu er der oplagret 8000 kubikmeter radioaktivt affald på forskningscenter Risø. Andet affald skal komme fra uranudgravninger på Grønland og fra industrien.

Arbejdsgruppen anbefaler, at man undersøger tre muligheder for deponering. De varierer fra deponering på overfladen sammen med et lager 30 meter under terræn til et dybdedepot 300 meter under terræn. Det meget radioaktive affald er eksporteret til udlandet.