Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Krigens regler ifølge Geneve-konventionerne

Date:05/08-2006

# Krige skal begrænses til at opnå de politiske mål, der udløste krigen.

# Krige skal afsluttes så hurtigt som muligt.

# Mennesker og ejendom skal beskyttes mod unødvendig lidelse og ødelæggelse.

# Bevidste angreb på civile er forbudt.

Konventioner, der ikke hjælper spor, når de vestlige befolkninger tillader, at deres folkevalgte overtræder disse!