Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Kæmpe lønhop til bankdirektører

Source:www.dr.dk
Date:02/04-2007

2006 blev endnu en gang et gyldent år for landets bankdirektører. En gennemgang, som dagbladet Børsen har foretaget af bankernes årsregnskaber, viser, at bankdirektørernes lønninger inklusiv bonus og pension er vokset med op til knap 40 procent.

Største lønstigninger er gået til direktører i de lokale og regionale banker. Amagerbankens direktion fik det største lønhop på 39 procent, så de tre direktører i alt fik 18 millioner kroner i 2006.

- Vi skeler ikke til de øvrige bankers direktionslønninger, men alene den konstatering, at Amagerbanken år efter år har leveret rekordtal på stort set alle bankens nøgletal. Vi har i årsregnskabet samtidig valgt at oplyse den rene direktionsløn til aktionærerne, altså forstået på den ­måde, at der ikke ligger optionsordninger eller andre aflønningsformer ud over basislønnen, siger Amagerbankens bestyrelsesformand, advokat Niels Erik Nielsen.

I landets største bank, Danske Bank, måtte ordførende direktør Peter Straarup dog 'nøjes' med en lønstigning på godt fem procent, inklusiv bonus og pension. Han tjente i 2006 7,8 millioner kroner, eksklusiv aktiebaserede vederlag på 4,5 millioner kroner.