Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

GMO-majs spredes i Danmark

Source:www.arbejderen.dk
Author:mogo
Date:04/04-2007

Miljøministeren har netop besluttet at give Monsanto lov til at oprette tre-fire forsøgsmarker fyldt med GMO-majs i Danmark.

Tilladelsen gives stik imod anbefalingen fra Danmarks Miljøundersøgelser, der advarer mod at der kan være 'uønskede økologiske konsekvenser af en dyrkning eller ved en tilfældig spredning'.

Også Greenpeace og Økologisk Landsforening advarer mod at slippe den såkaldte NK603 majs løs i Danmark. Majsen er udviklet af det multinationale giftfirma Monsanto, som tjener tykt på at sælge sprøjtegifte til landmændene.

- Det er rystende, at Monsanto har fået sin godkendelse. Især fordi de danske myndigheder ikke har lavet nogle selvstændige analyser af, hvad det er for en gensplejset majs. Man æder simpelthen Monsantos egne analyser råt. Det er spejderagtigt, at tro på at Monsanto udsætter sine egne forsøg for en reel kritisk vurdering, siger Dan Belusa, GMO-talsmand hos Greenpeace til Arbejderen.

Den nye NK603 majs er modstandsdygtig overfor Monsantos sprøjtegift. På den måde håber Monsanto at kunne sælge mere sprøjtegift. Men Greenpeace advarer mod, at Monsantos nye majs måske en dag vil vise sig at være farlig. Det er set før.

- Vi aner ikke, hvad vi sætter i gang. Allerede i 2003 viste uafhængige forsøg med Monsanto-majsen MON 863, at rotter fodret med den udviklede skader på lever og nyrer. Vi risikerer, at hvis forskere pludselig når frem til lignende konklusioner med den nye NK603, så er det for sent, fordi den allerede er ude i naturen og måske har spredt sig til almindelige afgrøder, siger Dan Belusa.

Greenpeace har nu sendt Monsanto-majsen til en analyse hos uafhængige forskere.

Også Økologisk Landsforening er vrede over miljøministerens godkendelse.

- Det er principielt forkert overhovedet at sætte GMO ud i Danmark. Vi skal i stedet bruge de naturlige afgrøder, der allerede findes. Monsanto kan se en forretningsmæssig fordel i at sælge afgrøder, der kan tåle mere sprøjtegift. Vi økologer har et andet syn på naturen, siger Per Breindahl, kommunikationschef hos Økologisk Landsforening til Arbejderen.

Miljøministeren er taget på påskeferie og havde i går ikke tid til en kommentar til Arbejderen.