Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Særregler i skatteloven til de rige

Source:www.arbejderen.dk
Date:04/04-2007

Originaltitel: Selskabsskat á la Mærsk

'Dur ikke - væk'. Sådan lød beskeden til skatteminister Kristian Jensen, da han i februar præsenterede regeringens forslag til, hvordan man skulle dæmme op for kapitalfondenes rentefradrags-dræn af den danske statskasse.

Beskeden kom fra de danske storkoncerner, der ligesom de udenlandske kapitalfonde udnytter muligheden for at nedbringe skattebetalingen til nul - eller deromkring - via store rentefradrag, mens fortjenesten så vidt muligt bliver placeret i datterselskaber i udlandet. Skatteministerens gulerod, en sænkning af selskabsbeskatningen fra 28 til 22 procent, havde de kun hån tilovers for. For hvad betyder en skatteprocent, når man slet ikke betaler skat? Nul og Niks!

Nu har skatteministeren rettet ind, og med Dansk Folkeparti som parlamentarisk garant præsenteret et nyt udspil. Det løsner de stramninger i rentefradragene, det oprindelige udspil ellers lagde op til. Og skatteministeren garanterer, at udspillet ikke rammer Mærsks interesser i Nordsøen...

Der bliver ifølge skatteministeren balance i regnskabet, ved at selskabsskatten ikke bliver sat helt så langt ned som i det oprindelige udspil. Men balance for hvem? Når man kan gældsætte en virksomhed for fem gange egenkapitalen, før der sker begrænsninger i fradragsretten, vil storkoncerner og kapitalfonde nok have mulighed for at kringle sig uden om at betale skat, akkurat som de gør nu.

Mens Dansk Industri og Dansk Erhverv har kvitteret med velvillige 'god hund' bemærkninger til skatteministeren, har ikke engang ministerens Nordsø-garanti blødgjort Mærsk-koncernen. Den vil først udtale sig, når den har nærstuderet aftalen. Så må vi jo så senere se, om Kristian Jensen har bestået eksamen.

Ifølge en kendt skatteadvokat vil aftalen dog nok kunne resultere i en lovgivning, som kan indsnævre kapitalfondenes snabel i den danske statskasse. Men om det når så vidt, at de også vil betale skat i Danmark, er der ingen der kan svare på. Det vil sige, regeringen er i sine beregninger af aftalens konsekvenser gået ud fra, at det vil de - fordi beskatningen i Danmark fremover vil blive så lempelig, at det ikke kan betale sig med al denne flytten rundt på overskud og renteudgifter.

De nøgne kendsgerninger i regnestykket er dog, at regeringens og Dansk Folkepartis skatte-aftale det første år vil koste danske skatteydere 700 millioner kroner, og derefter 300 millioner kroner om året.

Den omtalte skatteadvokat undrer sig højlydt over, at man ikke gør det så simpelt, at man beskatter kapitalfondene af deres gevinster? Men det er jo åbenbart en helt anden historie, tilføjer han.

Ja, den hører ikke til hos Klods-Hans. Skatteadvokatens pointe ligner mere en kendt replik fra Kejserens nye klæder.