Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Vestlig politik er hovedårsagen til terorisme

Source:Hizb.org.uk
Date:26/08-2006
Dato: 17/08-2006
Interview med Dr. Imran Waheed, fra Hizb-ut-Tahrir i England, vedrørende Den Påståede Terror Plan på Flyselskabet i England

Hizb.org.uk: Hvad har du at sige om mediedækningen af de seneste anti-terror arrestationer?

IW: Det bekymrer mig, at der allerede er løs tale i medierne omkring de mistænktes baggrund, og at de mistænkte er formodet skyldige inden nogen reel retslig proces. Set i lyset af de nu upopulære og fiktive sager (ricin planen, Manchester United Football Club planen og det seneste Forest Gates angreb), samt udstationeringen af hæren i Heathrow lufthavn i 2003, vil jeg opfordre til forsigtighed inden, man konkluderer noget. Jeg håber, at der ikke er gentagelse af medie hysteriet, og at der ikke er en gentagelse af udsivelsen af informationer fra politiet til pressen, som fulgte Forest Gate angrebene, da rapporter om "kemisk udstyr" og "bombe fabrikker", viste sig at være usande. Indenrigsmenisteriet har allerede sagt, at "hovedspillerne" er taget i varetægt, og mange indenfor retsplejen spørger om, hvorvidt dette har ødelagt en fremtidig retssag imod de mistænkte i denne sag.

Hizb.org.uk: Hvis beskyldningerne om en plan om at dræbe mange civile ombord på et fly er sande, hvad har du så at sige til dette?

IW: Det muslimske samfund har meget tydeligt udtrykt dets fordømmelse af vold imod uskyldige civile. Reglerne i Islam forbyder enhver aggression imod civile ikke-kombattante. De forbyder drab af børn, ældre og ikke-kombattante kvinder, selv på slagmarken. De forbyder kapring eller ødelæggelse af civile fly, som bærer civile, og forbyder ødelæggelsen af huse og kontorer, der huser uskyldige civile. Alle disse handlinger er former for aggressioner, som Islam forbyder.

Hizb.org.uk: Nogle politikere har været hurtige til at kaste skylden på det muslimske samfund - set med dine øjne, er vi som et samfund ansvarlige for, hvad nogle kalder "Islamisk terrorisme"?

IW: At holde hele det muslimske samfund som ansvarlig for de enkeltes handlinger, er meget uansvarligt, og vil ikke gavne samfundsforholdene. Det muslimske samfund kan ikke blive holdt til løskøbelse af disse arrestationer, og skal ikke føle, at det ikke længere kan udtale sig om sager, der vedrører det.

Hizb.org.uk: Der har været meget diskussion i pressen omkring, hvad der motiverer folk til at "springe dem selv i luften", hvad er dit syn på dette?

IW: Ofte når man forsøger at besvare dette spørgsmål, beskyldes man for, at legitimere vold, men det er på ingen måde min intention. Det er nædvendigt at undersøge roden til disse ting, ikke for at retfærdiggøre, men for at forstå. Siden arrestationerne relateret til den formoede plan om at springe fly i luften, har debatten igen fokuseret på, hvad der "radikaliserer" muslimer. Istedet for at se på den åbenlyse politik i den muslimske verden - undertrykkelse, besættelse og diktatur - samt deres effekter på skabelsen af vrede. Debatten synes at kredse omkring generaliserede termer som "ekstrem ideologi", "Islamisk facisme" og "Islams fordærvelser". Ethvert forsøg på at diskutere udenrigspolitikens rolle, bliver censureret som værende at dæmpe eller retfærdigøre vold.

Hizb.org.uk: Er det ikke sandt, at disse mennesker bare hader vestens "måde at leve på"?

IW: Denne idé blev omtalt i et radio udvekslingsprogram sidste år imellem BBCs politiske redaktør, Andrew Marr, og dets sikkerhedskorrespondent, Frank Gardner, som blev handicappet grundet et al-Qaida angreb i Saudi Arabien i 2004. Marr undrede sig, om det var "selve forskellen, smeltedige asspektet i London", som islamiske ekstremister fandt så fornærmende, at de ønskede at dræbe uskyldige civile i Englands hovedstad. "Nej, det er ikke det," svarede Gardner livligt, som har mere kenskab til al-Qaida end de fleste. "Hvad de finder fornærmende, er de vestlige regeringers politik og specifikt tilstedeværelsen af vestlige tropper i de muslimske lande, navnligt Irak og Afghanistan."

Professor Robert Pape, der arbejder på Universitetet i Chicago, og som er forfatter af "Dø for at vinde", og som har analyseret 462 selvmordsbomber, har sagt, at "Islamisk fundementalisme er ikke så tæt forbundet til selvmordsterrorisme, som mange mennesker tror. Verdens førende gruppe indenfor selvmordsterrorisme er en gruppe, som I nok ikke er bekendte med: De tamilske tigre i Sri Lanka. Et centralt faktum er, at de fleste selvmordsterrorister ikke er drevet af religion, så meget som de er drevet af et klart strategisk mål: at tvinge moderne demokratier til at tilbagetrække militær tilstedeværelse fra de territorier, som terroristerne betragter som deres hjemlande. Fra Libanon til Sri Lanka til Tjetjenien til Kashmir til Vest Bredden, enhver stor selvmordsterrorist kampagne - over 95% af alle tilfælde - har dets centrale formål at tvinge en demokratisk stat til tilbagetrækning.

Michael Scheuer arbejdede for CIA i 22 år, og var den første leder for dets al-Qaida kontor, han gjorde tjeneste i denne post i to år. Mens han stadig arbejdede for CIA, skrev han bogen med titlen "Imperilistisk overmod: Hvorfor vesten er ved at tabe krigen imod terror", som blev publiceret i 2004. Hans syn, som det er resumeret i denne bog, er at "...Den største fare for amerikanere som konfronterer den radikale islamiske trussel, er at tro - på baggrund af opfordring fra US ledere - at muslimske angreb på os er, for hvad vi er, og tænker, fremfor hvordan vi handler."

Ved at fokusere diskussionen på generelle termer som "ekstrem ideologi" og "Islams fordærvelser", har vestlige regeringer forsøgt at aflede opmærksomheden væk fra de legitime politiske klager

Hizb.org.uk: Hvilke problemer har du med England og Amerikas udenrigspolitik?

IW: Det er meget klart, at de vestlige regeringers udenrigspolitik har meget at stå til regnskab for. Det er den politik, der har støttet mange brutale diktatorer i den muslimske verden, som eksempel Mubarak i Egypten eller Karimov i Uzbekistan. Disse diktatorer styrer med en jernnæve, og sikrer vestlige regeringers interesser, og lukker munden på enhver politisk opposition. Denne politik var ansvarlig for de morderiske sanktioners regime, der dræbte over en halv milllion i Irak. Den seneste krig i Irak blev iværksat på basis af en "snedig rapport", der løj om eksistensen af masseødelæggelsesvåben - og som resultatet heraf, er mere end 100.000 irakiske civile blevet dræbt, og et loyalt underdanigt regime er installeret - alt dette tjener de neokonservative i Washington samt de virksomheder, der forsøger at udnytte resurserne i regionen. Indblandingen i Afghanistan har medført et boom i handlen med opium, minimal genopbygning og en forværret situation, hvad angår sikkerhed. Rusland, Indien og Israel har fået grønt lys til at fortsætte deres undertrykkelser i Tjetjenien, Kashmir og Palæstina. Disse lande har under dække af "kampen imod terrorisme" udvidet deres undertrykkende og brutale politik. Hvad angår Israel så, har den modtaget en enorm økonomisk og millitær støtte, og den fortsætter med at terrorisere dens naboer. Det lovlige ønske om at forme deres egen politiske skæbne, som millioner af muslimer verden over har, i form af gendannelsen af det Islamiske Kalifat, er blevet afvist som værende en del af en "ond ideologi".

Hizb.org.uk: Hvad siger regeringen som svar til denne position?

IW: Regeringen har direkte afvist at acceptere enhver forbindelse til dens udenrigspolitik. På den ene side så påstår regeringen, at de unge britiske muslimer som udfører disse voldelige handlinger, ikke er motiveret af deres vrede over britisk udenrigspolitik. Men på den anden side så siger de, at britiske muslimer rigtigt nok føler vrede og fortvivlelse over britisk udenrigspolitik, og at de ikke skulle føle sådan. Den klare modsigelse imellem disse to standpunkter er uigenkendelig.

Efter at nogle muslimske organisationer og parlamentarikere kritiserede britisk udenrigspolitik i et åbent brev, reagerede ministrene vredt. Indenrigsminister, Dr. John Reid, sagde at bekymringen rejst af nogle muslimer omkring britisk udenrigspolitik, var en "forfærdelig fejlbedømmelse at dette lands udenrigspolitik skulle placeres under årsagen til risiko for terrorisme". Transport ministeren, Douglas Alexander, afviste beskyldningerne om, at britisk udenrigspolitik i mellemøsten forøger truslen om terrorisme som værende "farligt og dumt". Udenrigsminister, Margaret Backett, sagde "at tegne en forbindelse i mellem regeringens politik og terrortruslen, ville være den størst mulige fejl."

Premiereminister Blair har talt om det, som han kalder Islams "perversitet", og påstår, at terror grusomhederne opstod før vestens invasion af Irak og Afghanistan. Han forbinder volden med et "forkert og tilbagestående syn på Islam". I hans seneste tale i Los Angeles sagde han, "Jeg er stadig chokeret over, hvor mange mennesker der vil sige, at den forøgede terrorisme idag skyldes, at vi har invaderet Afghanistan og Irak. De synes fuldstændigt at glemme, at 11. september kom før begge. Vesten angreb ikke denne bevægelse. Vi blev angrebet. Indtil da havde vi stort set ignoreret den."

Hizb.org.uk: Var der nogen politisk grund til at klage før 9/11?

IW: Jeg synes at kommentaren fra Saemus Milnes, redaktør på The Guardian, svarer på dette: "Blair har påstået, at siden 9/11 angrebene kom før Irak krigen, så kan vrede over agressionen, ikke have været årsagen. Det er fuldstændig sandt, at muslimernes vrede over Palæstina, vestlig støttet diktatur og eftervirkningerne af 1991 krigen imod Irak - amerikanske tropper i de arabiske lande og et morderiske saktionerings regime i Irak - var allerede før 2001, og det gav "brændstof" til al-Qaidas kampagne i 1990'erne. Men det var rettet imod US, ikke England, som først blev et mål, da Blair valgte at støtte Bushs krig imod terror. Afghanistan gjorde et terrorangreb på England sandsynligt, Irak gjorde det til en absoluthed.

Hizb.org.uk: Er det sandt, at sikkerhedstjenester har advaret imod en forbindelse mellem udenrigspolitikken og "radikalisering"?

IW: Det er vigtigt at være opmærksom på, at når sikkerhedstjenester bruger ordet "radikalisering", så mener de i virkeligheden enhver muslim, der føler en sorg over behandlingen af muslimerne udenlands på grund af regeringens indgriben. Joint Intelligence Committee, rådgav regeringen inden Irak krigen om, at "terrortruslen ville stige ved en militør aktion imod Irak". I juni 2005 noterede de, at "begivenheder i Irak fortæstter med at fungere som en motivation, og som en kilde til en række terrorisk relaterede aktiviteter i England". Regeringens rapport "Unge muslimer og ekstremister" noterede, at en "stærk grund til desillusionering iblandt muslimer, inklusiv unge muslimer, betragtes som værende 'dobbelt moral' i vestlige regeringers udenrigspolitik".

Hizb.org.uk: Regeringen siger "Hvordan kan udenrigspolitik blive styrret af dem, der dræber og lemlæster?"

IW: Regeringen kan påstå at den ikke ønsker, at ændre dens udenrigspolitik på baggrund af en trussel om vold. Men majoriteten af de mennesker der fordømmer dens udenrigspolitik, begårer ikke vold. Det er ikke rigtigt at fastholde en udenrigspolitik, der er skadelig for millioner, og som har bragt stigende ustabilitet til verden. Hvis du støtter brutale diktatorer, så hjælper du ikke med at skabe stabilitet. Hvis du fører krig uden gyldig lov eller diplomatisk proces, så forøger du ikke sikkerheden. Hvis du betragter civil liv udenlands som legitim "nødvendig ofring", så vil vi ikke blive overrasket over, at andre må have udvist en lignende ligegyldighed overfor mennesker, der gør brug af offentlig transportmidler.

Hizb.org.uk: Hvad siger du til forslaget om, at muslimsk bekymring er "falsk"?

IW: Premiereminister Blair, talte til Commons Liaison Committee, i juli 2006, og sagde "Man kan kun bekæmpe den - denne terrorisme -, hvis der er folk inde i miljøet der rejser sig imod ... og som ikke kun siger, 'I begårer uret ved at dræbe mennesker igennem terrorisme, I begårer uret, når I kalder til terrorisme eller ekstremisme', men som faktisk siger, 'I tager fejl i Jeres syn på vesten, I tager fejl i Jeres følelse af bekymring, som mennesker spiller på indenfor miljøet, som om muslimer er undertrykte af vesten. Hele følelsen af bekymring, ideologien, er grundlæggende forkert. Det kan være at I har uenigheder med Amerika, med UK, med den vestlige verden, men intet af dette retfærdiggør, ikke kun metoderne, men også ideerne, som er langt for almindeligt udbredt indenfor dele af samfundet'."

Savid Morrison fra Labour og Trade Union Review har set på Blairs kommentar om "falsk" bekymring, og har udtalt, "I Blairs mening så kan "ekstremisme" i blandt muslimer i England kun blive udryddet via muslimer, der ikke har denne falske følelse af bekymring, og som så skal overbevise majoriteten om, at de tager fejl. Den logiske konsekvens af dette er, at enhver muslim, der bærer på denne følelse af bekymring, er en "ekstremist" - med andre ord, så er majoriteten af britiske muslimer nu "ekstremister" i Blairs øjne." [http://www.david-morrison.org.uk/counter-terrorism/blair-false-sense-of-grievance.htm]

Hizb.org.uk: Muslimer er en minoritet i England, hvorfor skulle skaberne af udenrigspolitikken reagere på deres bekymringer?

IW: Dette spørgsmål forudsætter, at oppositionen til denne politik i den muslimske verden kun kommer fra en håndfuld af muslimer. Sandheden er, at mange, muslimer og ikke-muslimer, har opdaget, at Bush og Blairs liberale imperilisme udvider kløften mellem vesten og den muslimske verden, sådan at England, USA og andre vil blive begravet i anarkiet i Irak og Afghanisten for årtier. Mange mener, at sådan en vision er både amoralsk og farlig for verden.

Hizb.org.uk: Du synes at beskylde udenrigspolitikken - har du ingen følelse af ansvar?

IW: Som muslimer er det altid Islam, der diktere vores svar. Islam beordrer os ikke til at dræbe uskyldige civile, tværtimod forpligter Islam os til at fortsætte med at tale ud om sandheden om disse emner. Vi vil derfor fortsætte med at kanalisere vreden over udenrigspolitikken til politisk arbejde. På trods af det politiske og medie mæssige hysteri, som det muslimske samfund står overfor, vil vi ikke forblive tavse overfor den sande politiske bekymring, som skabes af en stigende fjendtlig udenrigspolitik rettet imod den muslimske verden. Vi vil fortæstte med at kalde til og arbejde for en ende på den politiske, økonomiske og militære indflydelse i den muslimske verden af vestlige regeringer. Vi vil opfordre enhver, der bekymrer sig om kløfter, der udvides istedet for at indsnævres, at se seriøst på muslimernes bekymringer, og ikke at fastholde en tilstand af selvfornægtelse som ikke hjælper nogen.

Vi forstår, at det er en vigtig forpligtelse, på et tidspunkt hvor mange forsøger at forøge splittelsen, at fortælle folk i vesten om Islams realitet og om problemerne i den muslimske verden, og at forøge forståelsen af dette meget andeledes, men gyldige, verdenssyn. Det er med dette mål, at vi inviterer folk, af alle meninger og trosretninger til en åben og oprigtig dialog om den mest kritiske debat på vores tid.

Vi opfordrer muslimer og ikke-muslimer til at tilslutte sig vores fredelige demonstration i London på lørdag til den amerikanske ambassade. Demonstrationen vil afsløre den fortsatte indblanding i den muslimske verden af vestlige regeringer, og vil skabe mulighed for folk, med en samvittighed, at demonstrere deres modstand imod fjendtlig udenrigspolitik.