Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Europa og USA på anklagebænken

Source:www.modkraft.dk
Author:Ole Poulsen
Date:28/09-2006

I juni 2007 rejses i Berlin et internationalt tribunal mod Europa og USA.

Det sker for at holde disse kontinenters stater ansvarlige for de forbrydelser, de har begået mod det befolkningen på det afrikanske kontinent gennem de sidste fem hundrede år. Tribunalet anklager Europa, USA og andre imperialistiske nationer for udplyndring af Afrikas ressourcer siden slavehandlen og kræver oprejsning og erstatning.

Oprettelsen af det internationale tribunal blev bl.a. besluttet på en konference i Freetown, Sierra Leone i Vestafrika den 25.-26. september 2006, som den første i en række forberedelsesmøder i Afrika.

Forslaget kom fra en international afrikansk konference i Berlin i oktober 2005. I forberedelsesprocessen er det blandt andet intentionen at involvere eksperter, organisationer og civilsamfund knyttet sammen i regionale tribunal-kommitéer i Afrika samt at danne en global bevægelse for oprejsning.

Fælles internationale betingelser for afrikanere
Forbrydelserne begået mod afrikanere foregik ikke blot på det afrikanske kontinent.

Omali Yeshitela, der er formand for the Afrikan Peoples Socialist Party i USA, og som blev valgt som en af de globale koordinatorer for tribunal-processen, udtalte til Concord Times, at bevægelsen bl.a. skal give en vurdering af de materielle, menneskelig, fysiske, psykiske og kulturelle skader, der var resultat af koloniseringen – i Afrika, men også andre steder.

– Det skal give afrikanere overalt i verden en bedre mulighed for at forholde sig til de livsbetingelser, de har til fælles, som resultat af slaveriet og koloniseringen af afrikanere og det afrikanske kontinent, sagde han.

- Det har intet med afrikanisme at gøre. Det er en international proces, som involverer afrikanere i hele verden. Det er en proces, der er åben for alle grupper, individer, organisationer og institutioner, som kæmper for retfærdighed og selvbestemmelse for Afrika og afrikanere i hele verden, sagde Omali Yeshitela, og understregede, at det skam er alvorligt ment.

Udover de regionale møder i Afrika og det i Berlin har der været afholdt konferencer i London og Paris i løbet af 2006 som led i processen, der skal føre til oprettelsen af det internationale tribunal.