Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Verdensbanken forråder Palæstina

Source:www.arbejderen.dk
Author:se
Date:28/09-2006

Verdensbanken han udsendt en rapport, som opfordrer den israelske besættelsesmagt til at forbedre apartheid-mekanismerne i Palæstina, skriver den palæstinensiske Anti-Apartheidmur Kampagne.

Kampagnen har imødegået Verdensbanken rapport med en erklæring med titlen: 'Om at smøre besættelsesmagtens fængselsport'.

Heri hedder det blandt andet:

'De løsninger, som Verdensbanken foreslår ville sikre en permanent zionistisk besættelse af Palæstina. Det er i skærende modstrid med kendelsen fra Den Internationale Domstol om Murens ulovlighed... når Verdensbanken fortsætter med at lægge planer for at gøre den levedygtig'.

Verdensbanken anbefaler blandt andet flere eksklusive israelske veje på Vestbredden samt investering i mere effektive check-points blandt andet med brug af ny skanningsteknologi.

Banken kræver, at palæstinenserne opgiver deres kamp for at fremme bankens tanker om at skabe god stemning blandt palæstinenserne på trods af den fortsatte besættelse:

'Banken anbefaler at palæstinenserne tilsidesætter deres drøm om national befrielse og udskyder en diskussion af 'nøglespørgsmålene' til en fjern og ukendt fremtid. Således forestiller man sig, at besættelsen kan blive mindre smertefuld, og der kan udvikles en form for normalisering mellem zionismen og det palæstinensiske folk...'

Verdensbanken tager udgangspunkt i at det er palæstinensernes kamp, der er årsagen til uro og vold. Det er de palæstinensiske græsrødder i kampagnen mod muren helt uenige i.

'Verdensbanken har tilsyneladende gjort zionisternes sikkerhedspropaganda til sin egen logik. Det er uacceptabelt, og palæstinenserne vil ikke opgive kampen for land og rettigheder', slutter erklæringen fra den palæstinensiske kampagne mod Apartheidmuren.