Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Kritikere: USA blåstempler krænkelse af international ret

Source:www.dr.dk
Date:30/09-2006

Aftalen mellem præsident Bushs republikanske kritikere og Det Hvide Hus om reglerne for afhøring og retsforfølgelse af terrormistænkte, er en klar undergravning af internationale regler og normer, mener borgerretsorganisationer, jurister og dele af den amerikanske presse.

Senatorer kapitulerede
Senatorerne John McCain, Graham og Warner, der førte an i modstanden mod præsident Bush krav om nyfortolkning af Genevekonventionen har kapituleret, men har fået masser af beundrende presseomtale, skriver kommentatoren Ari Berman i The Nation.

- McCain gjorde det han er bedst til: kapitluere til Bush, skriver Berman.

"Det her er metoder man forventer af undertrykkende regimer, ikke af den amerikanske regering ... Vi opfordrer lovgiverne til at stå fast på amerikanske værdier og afvise denne skandale af et kompromis", Caroline Fredrickson - ACLU.

Dagbladet The Washington Post konstaterer i en leder, at aftalen betyder , "at USAs krænkelser af international lovgivning om menneskeret kan fortsætte lige så længe som Mr. Bush er præsident, og med Kongressens stiltiende samtykke".

Gør beskyttelse umulig
Caroline Fredrickson, der er chef for borgerretsorganisationen ACLUs lovgivningskontor i Washington, mener at det forslag, der er skabt enighed om, gør de centrale bestemmelser i Genevekonventionens artikel 3 umulige at opretholde i praksis. Artiklen forbyder i en bred formulering nedværdigende, inhuman og ydmygende behandling af krigsfanger.

- Det skaber med overlæg et "slip ud af fængslet-kort" til regeringens top-ansvarlige for tortur, og giver kortet tilbagevirkende kraft i ni år, siger Fredrickson.

- Forslaget vil tillige give præsidenten beføjelse til at afgøre, hvad der er - og hvad der ikke er - en grov krænkelse af Lov om krigsforbrydelser, og det gør præsidenten til sin egen jury og dommer. Denne bestemmelse giver ham egenhændig autoritet til at erklære bestemte former for tortur og mishandling lovlig og acceptabel, siger chefen for ACLUs overvågning af forbundslovgivningen.

Simuleret drukning
Hun hæfter sig også ved, at præsidentens nationale sikkerhedsrådgiver, Stephen Hadley efter indgåelsen af aftalen med de kritiske senatorer end ikke ville svare på, om den såkaldte waterboarding-tortur (der får offeret til at tro, han drukner, red.) er tilladt under aftalen.

Jura-professor Marty Lederman, fra Georgetown University i Washington DC, mener at aftalen betyder at USA bliver den første stat, der autoriserer krænkelser af Genevekonventionerne om behandling af krigsfanger.