Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Regeringen svigter retssikkerheden

Source:www.arbejderen.dk
Author:gp
Date:05/09-2007

Hverken EU eller den danske regering vil standse den amerikanske overvågning af telefonsamtaler og internetbrug udenfor USA.

Den danske regering svigter borgernes retssikkerhed ved at overlade al initiativ på området til EU. Det mener Søren Søndergaard, medlem af EU-Parlamentet for Folkebevægelsen mod EU.

Som omtalt i Arbejderen i går vedtog USA`s Kongres for nylig en ny lov, der giver USA adgang tll at overvåge EU-borgeres teletrafik. Den eneste betingelse er, at teletrafikken foregår hos en amerikansk ejet teletjeneste, som for eksempel Hotmail, Yahoo, YouTube eller MySpace.

Derfor spurgte det hollandske medlem af EU-Parlamentet, Sophie In `t Veld Ministerrådet og Kommissionen om, hvordan EU vil beskytte borgernes retssikkerhed mod amerikansk overvågning. Ministerrådet svarer, at det har man det helt fint med og ikke agter at gøre noget ved den sag.

- EU strammer hele tiden lovgivningen på området. Vi så det samme omkring aftalen med USA om flypassagerer. Ideen om EU som en stormagt med særlig interesse for borgernes retssikkerhed er en illusion, siger Søren Søndergaard til Arbejderen. Han understreger, at problemet ikke kan løses af det enkelte land.

- Den danske regering burde stille sig i spidsen for en international alliance, der vil forsvare retssikkerheden. Vi har bundet vore hænder gennem vor ensidige satsning på EU, og det må vi frigøre os fra. Prisen for EU-samarbejdet er, at regeringen undlader at tage andre initiativer, siger Søren Søndergaard.

Mogens Camre, der sidder i EU-Parlamentets Retsudvalg, har svært ved at se problemet. I en kommentar til Arbejderen skriver han, at der findes så meget telekommunikation i verden, at det er uoverkommeligt at aflytte den. Han fortsætter:

'USA er - ligesom Europa - nødsaget til som led i sin terrorbekæmpelse og -forebyggelse, at søge efter visse afgrænsede kriterier, om nettet anvendes til kommunikation, som omfatter forhold, der står i forbindelse med terror. Det er naturligvis også i EU`s interesse, at terrorplaner afdækkes, idet denne terror er vendt mod alle demokratiske lande og deres borgere.'