Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

CIA kan aflytte i Danmark

Source:www.arbejderen.dk
Date:05/09-2007

De amerikanske myndigheder kan med en ny lov i hånden aflytte telefonsamtaler, internet-surfing og emails over hele verden.

Med vedtagelsen af den nye Protect America Act kan USA overvåge enhver, der bruger amerikanske teleselskaber, internetportaler eller email-hoteller. Stort set al teletrafik i Danmark og resten af EU har forbindelse til USA og er derfor omfattet af loven.

De amerikanske myndigheder må nu uden en dommerkendelse overvåge teletrafikken hos alle, uanset nationalitet, der formodes at opholde sig udenfor USA. En telefon- eller mailsamtale mellem to danskere i Danmark kan altså overvåges af CIA, uden at den danske regering kan gøre noget som helst for at beskytte danske statsborgere.

Det er den amerikanske justitsminister eller chefen for den amerikanske efterretningstjeneste, Mike McConnell, der beslutter hvem der skal overvåges og hvordan. Der er ingen mulighed for at få at vide, om man overvåges, og beslutningen kan ikke indbringes for nogen domstol.

I EU-Parlamentet er det hollandske medlem Sophie In Ot Veld dybt bekymret over EU-borgernes retssikkerhed og civile rettigheder. Hun har derfor spurgt EU`s Ministerråd og EU-Kommissionen om, hvordan de vil beskytte personlige oplysninger om EU-borgere mod at havne i amerikanske registre.

Hun har set udkastet til Ministerrådets svar, og det er ifølge hende chokerende læsning.

- Ministerrådet svarer stort set, at det ikke er deres bord, og at det kan de ikke rigtig tage sig af, siger Sophie In Ot Veld til Arbejderen.

- Men hvis det ikke er Ministerrådet og Kommissionens opgave at beskytte deres borgeres rettigheder, hvis er det så? De accepterer jo, at USA kan vedtage love, der omfatter europæere, siger hun. Ministerrådets argumentation finder hun heller ikke overbevisende.

- De henviser til, at oplysningerne rent fysisk bliver indsamlet på amerikansk jord, men de stammer jo fra et eller andet sted, og det er altså fra min telefon og min computer i Europa, siger hun og fortsætter:

- Ministerrådet vil heller ikke svare på, om det her kan føre til en øgning i antallet af personer, der bliver udlevere til USA. Det kan være en konsekvens af den nye lov og aftalen om udlevering af terrormistænkte mellem EU og USA, slutter Sophie In Ot Veld.

Som noget uhørt i amerikansk lovgivning fritager loven hele telebranchen for såvel kriminelle som civile anklager som følge af overvågningen. For amerikanske statsborgere betyder det, at Forfatningens beskyttelse af privatlivets fred dermed er sat ud af kraft, når de kommunikerer med udlændinge og befinder sig uden for USA.

ACLU, USA's magtfulde menneskerettighedsgruppe, har kritiseret de demokratiske kongresmedlemmer for at svigtet deres rolle som vagthund over for Bush-regeringens angreb på amerikanernes retssikkerhed. Loven blev vedtaget i begyndelsen af august med stemmerne 60 mod 28. Blandt de, der stemte imod loven, var de demokratiske præsidentkandidater Hillary Clinton og Osama Barack.