Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

PET: Unge muslimer skal med i fællesskabet

Author:KNL
Date:16/09-2007

Den 11. september i år kunne man læse følgende på Politiken fra PET:

PET advarer mod den intolerance mod udlændinge i samfundet, som sætter scenen for terrorisme i Danmark.

- Der er næppe tvivl om, at en vigtig faktor i en radikaliseringsproces er oplevelsen blandt visse unge af marginalisering i forhold til det omgivende samfund, siger chefen for Politiets Efterretningstjeneste (PET) Jakob Scharf.

- Det er derfor vigtigt, at vi som samfund gør vores yderste for, i endnu højere grad at give de unge, der kan være splittet mellem to kulturer, en oplevelse af at være inkluderet i samfundet og en del af fællesskabet.

For første gang i lang tid rammes der plet i debatten om årsagen til de fleste former for kriminalitet, der begås af unge med anden etnisk baggrund.

Som jeg også skrev i artiklen: Danmark diskriminerer sine borgere økonomisk kan der ikke herske tvivl om, at årsagen til at unge, med udenlandsk baggrund, begår meget kriminalitet, findes i det ekstremt fremmedfjendtlige samfund, som vi har i Danmark.

Når man ikke føler sig velkommen i samfundet, og når man konstant bliver udsat for diskrimination, så vælger man at få opfyldt sine sociale behov uden for det normale samfund, hvilket i disse tilfælde er på gaden.

Mens man i det etablerede samfund roser god opførelse, er gadens etik en helt anden. På gaden handler det om at være sej, og om at være så ligegyldig overfor det etablerede samfund som muligt, det selvsamme samfund der udskiller en, er også det samfund, der kommer til at føle konsekvensen.

At de unge med anden herkomst ofte kommer fra familier med muslimsk baggrund, betyder ikke, at Islam er årsagen til de unges opførsel, tværtimod! Islam er, og har altid været, en stærk modstander af vold og kriminalitet, og enhver form for overgreb på andre mennesker er strengt forbudt, men de unge mennesker refererer heller ikke deres liv til Islam, og de er total uvidende om Islams forbud, derimod refererer de deres liv til den vestlige kultur, den kultur som de er vokset op i, den kultur som man finder på film og på MTV.

Og netop i filmens verden er man sej, når man begår vold, og i filmens verden er man sej, hvis man er kold overfor konsekvenserne, og i filmens verden er man sågar sej, hvis man skyder et andet menneske, og ja, man er også sej, hvis man handler med stoffer. Det er jo det, de gør på film. 50 Cent, Icecube og de andre!

Det er uden tvivl kombinationen af rascismen i samfundet, samt den vestlige, eller skal vi kalde den den amerikanske kultur, der er årsagen til disse problemer.

Unge muslimer, ja selv de ældre gæstearbejdere, der har været her det meste af deres liv, føler sig ikke velkomne! Konstant skal der lægges ryg til den evige debat om Islam og muslimer, og det hænger folk langt ud af halsen!

Danmarks deltagelse i Irak krigen, og i krigen imod Afghanistan, de to krige der begge er baseret på løgn og bedrag, er også den direkte årsag til, at folk der ikke skælner imellem civile og millitære mål, har fået øjnene op for Danmark.

Ydermere det faktum at statsministeren og udenrigsministeren slipper afsted med, at sende Danmark i ulovlig krig, en overgrebskrig og en mishandlingskrig, uden at de bliver stillet til regnskab for deres ulovligheder.

Størstedelen af alle muslimer elsker fred og harmoni, de muslimer der praktiserer, og som har forstået Islam korrekt. Selv ordet Islam betyder fred.

Men også mange såkaldte muslimer har ikke forstået Islam, og har heller ikke praktiseret Islam, og når de føler sig krænkede alene fordi de er muslimer, så søger de tilbage til Islam, men det er ikke altid, at mennesker finder det, som de reelt søger på deres vej.

Og hvordan forventer man, at folk skal lukke øjnene for den konstante og ekstremt uretfærdige tilstand, som verden befinder sig i? En tilstand som Danmark nu også bidrager til. En tilstand hvor Jødestaten Israel anerkendes af samtlige vestlige lande, på trods af, at Israel er en besættelsesmagt, på samme måde som nazi Tyskland var det under anden verdenskrig, en besættelsesmagt der dagligt mishandler, torturerer og begår massakrer på civile muslimer.

Og hvordan lukker man øjnene for, at millioner af uskyldige og civile muslimer i både Irak og Afghanistan er blevet enten dræbt, mishandlet eller hjemløse?

Det er der ingen velfungerende mennesker, der kan acceptere! Desværre findes der ikke nogen retfærdighed og ikke nogen konsekvenser for politikerne, når de begår den slags voldsomme og enorme kriminaliteter. Konsekvensen bliver, at mennesker føler sig magtesløse, og når mennesker er magtesløse og måske enddag håbløse, opstår der automatisk hævnfølelser, og hvis man ikke ved, at Islam forbyder enhver form for drab på civile, og hvis man ikke ved, at man i virkeligheden begår noget forbudt, men derimod tror, at man gør noget rigtigt, så skal der ikke nogen Einstein til at regne ud, at folks grænser flyttes.

Hele verden er vidne til de mange løgne omkring Irak krigen, og størstedelen af verden stiller store spørgsmålstegn ved de offentlige og modsigende forklaringer på begivenhederne omkring 11. september, til den grad, at 80% af den amerikanske befolkning selv tror, at den 11. september var et inside job.

Derudover er der den store mængde af amerikanske embedsmænd, som f.eks. den tidligere cheføkonom for Bush administrationen, Morgan Reynolds, der selv direkte siger, at 11. september var et inside job. Og også David Shayler, tidligere MI-5 office, der åbent har sagt, at al-Qaeda er en mesterlig designet opfindelse. En falsk terrorist organisation skabt igennem samarbejde mellem CIA, ISI og MI-6, designet til at miskreditere Islam, at skabe vold og kaos, og begrave enhver mulighed for forenelse af muslimerne.

Jo, Jakob Scharf - chefen for Politiets Efterretningstjeneste (PET) - har helt ret, når han siger, at der næppe er tvivl om, at en vigtig faktor i en radikaliseringsproces er oplevelsen blandt visse unge af marginalisering i forhold til det omgivende samfund, men det strækker meget længere og meget dybere end det! Hele den vestlige verden skal ophøre med dens dobbelmoral, med dens konstante løgn og bedrag og totalt hensynsløse brug af brutale midler, til at varetage dens forskellige økonomiske og strategiske interesser.

Danmark har altid været elsket af muslimer, og Danmark har altid været kendt som landet, hvor retfærdigheden stadig skete fyldest. Men siden den 11. september, hvor Danmark valgte af følge USA, forsvandt den retfærdighed, og den blev aflyst af grimme tegninger i avisen, af konstante og grimme udråb om, at muslimer skal sættes ud på en øde ø, af 24-års reglen, af den konstante og meget fremmedfjendske retorik som medierne bærer præg af, af udleveringer til andre lande uden den mindste sikring af menneskers sikkerhed.

Hvordan kan man andet end at forvente en eller anden form for radikalisering under sådanne forhold? Europærernes lidelser før oplysningstidens revolution minder voldsomt meget om muslimernes lidelser den dag i dag.