Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Nordkorea vil svare på krænkelser

Source:www.arbejderen.dk
Author:se
Date:18/10-2006

Nordkoreas regering afviser skarpt den resolution, som FN`s Sikkerhedsråd har vedtaget i anledning af Nordkoreas atomprøvesprængning for godt en uge siden. Man kritiserer i en officiel udtalelse, at resolutionen 'anfægter landets suverænitet'.

'Resolutionen kan ikke tolkes på anden måde end en krigserklæring', citerer nyhedsbureauet KCNA fra udtalelsen, der videre fastslår, at 'vi vil ... uden tøven svare igen mod enhver, som forsøger at bryde vores suverænitet og ret til at overleve med den undskyldning, at de opfylder FN`s Sikkerhedsråds resolution'.

Der er uenigheder mellem Kina og USA om, hvordan resolutionen skal omsættes til handling. USA`s udenrigsminister Condoleezza Rice er rejst på besøg i Sydkorea og Kina for at aftale, hvad der skal gøres.

Uenigheden handler i høj grad om, hvorvidt skibe til og fra Nordkorea skal inspiceres med magt eller ej. Kina står for omkring 40 procent af fragt til og fra Nordkorea, og Kinas håndtering af spørgsmålet om inspektion er helt central.

Kina har ikke godkendt en praksis med at inspicere fragt til og fra Nordkorea, siger landets FN-ambassadør Wang Guangya.

Resolutionen skal forhindre, at Nordkorea importerer eller eksporterer produkter, som kan anvendes til atomare, kemiske eller biologiske våben samt til missiler. Den taler ikke om total inspektion, men blot om inspektion som en mulighed, anfører Phyllis Bennis fra Institute for Policy Studies.

I Resolutionen fra sikkerhedsrådet hedder det i paragraf 8 f:

'Med henblik på at sikre overholdelse af kravet i denne paragraf, og således forhindre ulovlig handel med atomare, kemiske og biologiske våben, midler til disses anvendelse og tilknyttede materialer, pålægges alle (FN`s) medlemslande - i overensstemmelse med national myndighed og lovgivning samt i overensstemmelse med international lov - at samarbejde om handlinger, herunder inspektion af fragt til og fra Nordkorea i nødvendigt omfang.'