Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Verdens største lejehær

Source:www.arbejderen.dk
Date:02/11-2006

På trods af sin militære overlegenhed, globale indflydelse og en propagandamaskine uden sidestykke i historien vil USA aldrig kunne overvinde det irakiske folks modstandskamp.

Den amerikanske krigsmaskine væltede Saddam Hussein, men der blev aldrig fred. Der er en afgrundsdyb kløft mellem de officielle påskud for krigen og dens virkelige årsager og mellem de krigsførende landes løfter og den brutale og blodige realitet i Irak. Det er kaos, tortur, vilkårlighed, massemord på civile og ikke det lovede demokrati, der er kommet til landet med besættelsesstyrkerne.

Det har haft mange konsekvenser. Den folkelige støtte til krigen i Irak er igennem længere tid faldet dramatisk i hele den vestlige verden. Bush, Blair og Fogh Rasmussen er under et voksende pres, som allerede har kostet andre krigsførende regeringer magten. Men det er også blevet markant vanskeligere at rekruttere soldater i den vestlige verden, hvad der naturligvis hænger direkte sammen med skiftet i opinionen og de vedholdende høje tabstal.

Uden den store medieopmærksomhed har besættelsesmagterne i Irak opbygget verdens største hær af lejesoldater i Irak. 48.000 mand er i dag på lønningslisten i private firmaer, som er hyret af besættelsesmagterne, først og fremmest som sikkerhedsvagter. Og det er en industri, som er i hastig vækst.

Også i det danske forsvar ruller privatiseringsbølgen. Blandt andet har man lagt madlavningen og administrationen af de danske soldaters lejre i Irak i hænderne på private virksomheder. Og forsvarsminister Gade vil optrappe denne udvikling.

I Afrika har en række multinationale selskaber længe haft private hære, som har sikret deres adgang til at udplyndre mennesker og ikke mindst kontinentets ufattelige naturrigdomme. Der er stort set ikke den forbrydelse der ikke er begået i Afrika, hvis bare der har været udsigt til en tilstrækkelig stor profit.

I Irak er listen over forbrydelser efterhånden endeløs. Den første amerikanske statholder i Irak Paul Bremer vedtog tilbage i 2004 en lov, som gav de private lejesoldater straffrihed for eventuelle forbrydelser, begået i Irak.

Det er endnu et amerikansk kneb for at omgå internationale konventioner. Det har haft som konsekvens, at der stadigt ikke er rejst tiltale mod en eneste af de private lejesoldater, på trods af de gentagne beskyldninger om at også de har begået krigsforbrydelser.

De store firmaer, der har tjent milliarder på krigen, håber naturligvis, at denne gigantiske lejehær vil kunne sikre deres interesser i Irak, så de ikke drives ud, når den dag kommer hvor USA, Storbritannien og Danmark tvinges til at trække soldaterne ud.