Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Hemmeligheds-
kræmmeri svækker kamp mod ekstremisme og terror

Source:Enhedslisten
Date:17/02-2008

- Afvisningen af at bringe sagen om det planlagte mord på en af Muhammed-tegneren for retten, skaber myter om, at der alligevel ikke er noget om sagen og at det hele er et led i en hetz mod muslimer. Derfor risikerer PETs og regeringens adfærd i denne sag, at styrke ekstreme politiske fundamentalister og hermed skabe et øget rekrutteringsgrundlag for terrorisme, udtaler Per Clausen, fungerende gruppeformand for Enhedslisten.

- Det er slemt nok, at vi med denne sag bryder med grundlæggende retsprincipper og dermed et grundlæggende element i vores demokratiske system. Det bliver imidlertid endnu værre af, at hemmelighedskræmmeriet giver god grobund for at så tvivl om sagens reelle indhold. Accept af dette forløb er baseret på betingelsesløs tillid til PET og regeringen. Det er naturligvis ikke holdbart i et demokrati, fortsætter Per Clausen.

- Enhedslisten vil derfor bruge alle parlamentariske muligheder for at drage relevante informationer frem, sådan at de kan indgå i bedømmelsen af sagsforløbet. Det mener vi gavner retssikkerheden og kampen mod ekstremisme og terrorisme mest, slutter Per Clausen.