Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Uro skyldes dansk intolerance

Source:Politiken
Author:Andreas Lindqvist
Date:19/02-2008

Over en uge med brande og hærværk burde få danskerne til at vågne op og behandle nydanskere ligeværdigt.

Det siger formand Eva Smith for Det Kriminalpræventive Råd.

Hun peger på intolerance og forskelsbehandling mod danskere med indvandrerbaggrund som underliggende årsag til den opsparede vrede, der udløste brande og ødelæggelser fra Rødby til Aalborg.

Ifølge formanden for rådet - der hører under Rigspolitiet - kan problemerne ikke løses af nærpoliti, stresstaktik, mandsopdækning eller lovindgreb alene.

Politikerne skal droppe tanker om forskelsbehandling

I stedet skal danskerne lære at respektere indvandrere og deres efterkommere.

For kun en grundlæggende ændring i danskernes holdning til medborgere fra for eksempel arabiske lande vil dæmme op for uroligheder fremover ifølge formanden for Det Kriminalpræventive Råd.

Det gælder også den politiske retorik, når de folkevalgte leger med tanken om at kræve særerstatning fra de problematiske unges familier eller smide dem ud af boligforeninger, siger formand Eva Smith.

»Jeg tror ikke, det kan løses med mere politiindsats. Det handler om at ændre den almindelige danskers og ikke mindst politikernes attitude. Det nytter ikke noget, at politikerne hele tiden kommer med nye forslag, som yderligere cementerer, at nydanskere skal behandles anderledes«, siger hun.

Vink med en vognstang

Urolighederne og de uforståelige ødelæggelser de sidste ti dage skal opfattes som et vink med en vognstang om, at noget er rivende galt i Danmark, mener formanden.

»I sidste instans ender vi med at skubbe de unge i armene på terrorister, når vi ikke inkluderer dem. Man ødelægger jo ikke et samfund, man selv er en del af«, siger Eva Smith.

Hun roser i den forbindelse direktør for Københavns Politi Hanne Bech Hansen for at lytte til unges klager om racisme og chikane fra politiets side, senest viderebragt til politiets øverste ledelse af ordensmagtens egne SSP-medarbejdere.

»Jeg synes i høj grad, at det er korrekt handlet, når Hanne Bech Hansen går frem og siger, at nydanskere selvfølgelig har ret til samme behandling som alle andre borgere«, siger formanden for Det Kriminalpræventive Råd.