Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Hån af Profeten Muhammad vidner om, at man er snot dum

Author:KNL
Date:20/02-2008

Man er godt dum, hvis man håner Profeten Muhammad, og hvis man gør det, så det vidner om, at man er ekstremt uvidende om danmarks og europas kulturhistorie.

"Det er takket være den muslimske videnskab, den muslimske kunst og den muslimske litteratur, at Europa blev befriet fra den mørke middelalder." (Marquis of Dufferin, London 1980).

"Kan vi ikke erkende, os der betragter os selv som værende på toppen af kultur og civilisation, at havde det ikke været for den høje kultur, civilisation og intellektuelle ejendom og de sociale vidundere, der kom fra araberne og deres fejlfri system, så ville Europa den dag i dag have været forblevet nedsunket i mørkets uvidenhed?" (Major Arthur Glyn Leonard, 1906).

"Vores brug af sætningen 'Den mørke middelalder' til at dække over perioden fra år 699 til år 1000 markerer vores overdrevne fokus på det vestlige Europa. Fra Indien til Spanien blomstrede den brilliante islamiske civilisation. Hvad der blev tabt til Kristendommen på den tid blev ikke tabt til civilisationen, men derimod stik modsat. For os forekommer det at vesteuropæisk civilisation er civilisation, men dette er et snævert syn!" (Bertrand Russell, History of Western Philosophy, London 1948).

"Det er umuligt for enhver der studerer den store Profet af arabien (Muhammad) liv og karakter, som der ved, hvordan han underviste og hvordan han levede, at føle andet end ærefrygt for denne mægtige Profet, en af de store Sendebude fra den Almægtige." (Annie Wood Besant Clapham, 1847 - 1933 var en fremstående teosof, kvinderettigheds aktivist, forfatter og taler.)

"I deres erobringskrige udviste muslimerne en grad af tolerance, der gør mange af de kristne nationer til skamme." (E. Alexander Powell, The Struggle for Power in Moslem Asia, New York 1923).

"Overstrøet med prægtige byer, fornemme moskeer og fredelige universiteter blev visdommen fra den ældgamle verden bevaret og værdsat, den muslimske verden fremstod i en voldsom kontrast til det kristne vesten, der var sunket ned i den mørke middelalders nat." (A. M. Lothrop Stoddard, The New World of Islam, London 1932).

"At hans (Muhammad's) reformer forbedrede kvindens status generelt er universelt anerkendt." (H.A.R. Gibb, Mohammedanism, London 1953).

"Den uvidenhed som de fleste kristne udviser, hvad angår muslimernes religion, er rædselsfuld. Muhammad alene, i blandt nationerne på den tid, troede på Én Gud og ekskluderede alle andre. Han insisterede på retfærdighed som basis for alle handlinger, på pligt overfor familien, og på hyppige bønner til, Den Evige Gud, og på respekt til alle andre mennesker, og på retfærdighed og barmhjertighed og moderation i alle ting, og på at respektere enhver form for lærdom højt. De fleste af de latterlige ting som de kristne vil have, at vi skal tro på, er ikke at finde i Koranen, de blev aldrig udtalt af Muhammad selv, og de findes ikke i en eneste korrekt oversættelse af Koranen." (G. Lindsay Johnson, The Two Worlds, Manchester, 9th August 1940).

"Enhver der overvejer årsagen til den moderne verdens videnskab og teknologi, og de enorme skridt som de har taget for at komme hertil, vil sandelig være enig i, at det skyldes islamisk civilisation der viderebragte og introducerede enorme mængder af viden produceret af mange muslimske lærde." (Prof. Nathaniel Schmidt, The New International Encyclopedia, 1916).

"Det brede faktum forbliver, at araberne i Spanien var den primære kilde til ny viden for det vestlige Europa. Det er dem, der placerede fundamenterne som moderne videnskab voksede på. Enhver der overvejer i 'Dictionary of Technical Terms for Aerospace' vil sandelig finde, at 60% af de kendte stjerner har navne, der er udledt fra arabisk. De tidlige muslimske lærdes bøger var den primære kilde til tekst som vesten gavnede fra, specielt europærerne der brugte disse bøger under renæssancen. Mange af disse tekster blev brugt i de europæiske universiteter" (Charles Homer Haskins (1870-1937) var en amerikansk historiker i middelalderen, og rådgiver til den amerikanske præsident Woodrow Wilson. Han betragtes som værende Amerikas første historiker i middelalderen).

"Jeg har læst enhver hellig skrift fra enhver religion, intet sted fandt jeg, det som jeg fandt i Islam: Perfektion! Den hellige Koran, sammenlignet med anden skrift som jeg har læst, er som Solen sammenlignet med en tændstik. Jeg tror fuldt ud på, at enhver der læser Allahs ord med et sind, der ikke er helt lukket af for sandheden, vil blive en muslim." (Dirk Walter Mosig, USA).

"Islam er den hurtigst voksende religion i Amerika, en kilde og et fundament for stabilitet for mange af vores mennesker." (Hillary Rodman Clinton, Los Angeles Times, May 31, 1996).

"Allerede mere end en milliard tilhængere, Islam er den hurtigst voksende religion i verden." (Abcnews.com).

"Historien gør det klart, at billedet af fanatiske muslimer, der fejer henover jorden, påtvingende Islam ned over de erobrede med sværdet, er en af de meste fantastiske og absurde myter, som historikere nogensinde har gentaget." (De Lacy O'Laery, Islam at the Cross roads, London, 1923).

"Billedet af muslimske soldater der er på fremmarch med sværdet i den ene hånd og Koranen i den anden, er fuldstændig falskt." (A.S. Tritton, London, 1951).

Enhver der undersøger fakta i dybden vil finde, at samtlige af ovenstående udtalelser er fuldstændigt korrekte.

http://www.muslimheritage.com/ Gå på opdagelse i mere end 1000 års muslimsk historie og bidrag til den nuværende tids videnskab, teknologi, kunst og civilisation. (Engelsk hjemmeside).