Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Du må gerne håne muslimernes profet, men ikke politiet

Source:modkraft.dk
Date:05/03-2008

Originaltitel: Anholdt for ringeagt, anklaget for trusler

Københavns Byret idømte tirsdag den 4. marts en studerende en bøde for at have råbt ukvemsord efter en betjent.

Hændelsen foregik den 10. marts 2007 på Nørrebros Runddel, få meter fra det ryddede og nedrevne ungdomshus på Jagtvej 69. Den studerende ankom til Runddelen fra en fest.

På Nørrebros Runddel var der opsat en politiafspærring på tværs af Jagtvej, efter at betjente forinden havde ryddet tomten for det tidligere Ungdomshus for mennesker. Foran kæden af betjente stod et sted mellem 50-100 mennesker – flere lettere ophidsede og råbende. Situationen var dog ikke alvorligere end at betjentenes hjelme fortsat sad i deres bælter.

Den studerende blandede sig med ungdomshusaktivister og masede sig frem foran politikæden. I retten indrømmede han herfra at have råbt mod betjentene. Han begrundede det med, at en kvindelig bekendt havde været udsat for en voldsom anholdelse.

I anklageskriftet mod den studerende blev han beskyldt for at have truet en betjent ved at råbe »dø, dø« og «dø, din landsforræder« samt have peget truende på en betjent.

Den studerende indrømmede i byretten, at han havde råbt, men ikke at have udstedt dødstrusler eller have peget på en betjent.

På det anholdelseskort, der blev lavet efter hans anholdelse, lød anklagen på »ringeagtsytringer« i forhold til straffelovens paragraf 121.

Anklagemyndigheden må dog tilsyneladende have ment, at det var for bagatelagtigt til at rejse en retssag, for i løbet af det år, der gik, inden sagen kom for byretten i København, havde den skærpet anklagen til trusler om vold mod embedsmænd i funktion efter straffelovens paragraf 119, stk. 1, en paragraf der kan give langt hårdere staf end ringeagts-paragraffen: Anklagemyndigheden krævede nu den studerende idømt 30 dages fængsel.

Københavns Byret frifandt imidlertid den studerende for at have truet betjenten. Retten fandt det dels ikke bevist, at den studerende havde råbt »dø«, og dels at der ikke havde været en trusselssituation mod betjenten. Anholdelsen fandt da heller ikke sted umiddelbart efter tilråbene, men først efter betjenten havde peget ham ud til anholdelse lidt senere.

Selv om den studerende blev frifundet i forhold til paragraf 119, blev hele sagen alligevel en bekostelig affære for den studerende.

For indrømmelsen af at have råbt ukvemsord blev af retten takseret som ringeagtsytring, og den studerende blev idømt en bøde på 1.200 kroner. Han skal desuden dele omkostningerne for retssagen med det offentlige, idet staten og den studerende skal slå halv skade.

Red: Hvad blev der af ytringsfriheden her?